Pielęgniarki i położne

Na podstawie obecnych  przepisów można wymienić dwie ścieżki do rozpoczęcia pracy w Polsce na nowych dodatkowych zasadach przez pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE:

I. Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji KLIKNIJ W TEKST.

 

II. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji KLIKNIJ W TEKST.