Kursy językowe

Jesteś pracownikiem medycznym i szukasz kursu języka polskiego, który pomoże Ci lepiej porozumiewać się z pacjentami i kolegami z pracy?

 Nasze kursy języka polskiego medycznego są idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie nauką języka polskiego wyrażane przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych ze wschodu, którzy chcą lepiej przygotować się do pracy w zawodzie medycznym w Polsce, opracowaliśmy dla Państwa kursy języka polskiego medycznego na różnych poziomach nauczania.
Nasi lektorzy są doświadczonymi specjalistami z dużym stażem pracy, którzy od wielu lat z sukcesem przygotowują lekarzy do egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbą Lekarską.
Zajęcia prowadzone są w małych, liczących 6-10 osób grupach. Nauka odbywa się online za pośrednictwem platformy Zoom, dzięki czemu kursanci mogą łączyć się z dowolnego miejsca i nie tracić czasu na dojazdy.

Program zajęć oraz tempo ich prowadzenia dostosowane są do potrzeb grup. Lektorzy realizują programy autorskie.

Na zajęciach nacisk kładziony jest na praktyczne opanowanie słownictwa medycznego i terminologii niezbędnych w pracy w zawodzie medycznym.

Dzięki kursom poprawisz umiejętności językowe oraz poszerzysz swoją wiedzę specjalistyczną, a także zdobędziesz cenne kompetencje, które przydadzą Ci się w pracy.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia! Wybierz najlepszy dla Ciebie kurs z oferty poniżej i zapisz się już dziś!

Najbliższe kursy zaczną się w czerwcu 2024 r. zgłoszenia są przyjmowane do 20.05.2024. 

Zarejestruj się na kurskliknij

Szczegółowy opis tematyczny zajęć realizowanych w ramach poszczególnych kursów znajdziesz poniżej:

Kurs dla pracowników medycznych – „Survival Medic” – poziom A0-A1

 • Czas trwania: czerwiec- lipiec 2024 r.
 • 30 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
 • 15 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
 • Grupy od 6 do 10 osób
  Cena kursu: 700 zł

Zakres tematyczny:

 1. Alfabet, wymowa, rozmowy wstępne.
 2. Czytamy pierwsze słowa, zdania – wprowadzenie do prostej anatomii.
 3. W szpitalu i przychodni (dokumentacja, oddziały, poradnie specyfikacja działań).
 4. Wypełniamy dokumentację medyczną – dane osobowe pacjenta, nazwy popularnych chorób, kluczowe informacje (czasowniki: nazywać, chorować, pracować, być). 
 5. Co panu dolega?  – dialog z pacjentem (czasownik: boleć, mieć, struktury: proszę usiąść, proszę otworzyć/zamknąć, proszę się położyć itp., liczba poj. /liczba mnoga)
 6. Alergie – co boli w uczuleniach: nos, uszy, oczy, skóra. 
 7. Idę do apteki – tabletki, krople czy spray? (medykamenty i skróty jednostek, dawki i dozy)
 8. To grypa czy przeziębienie? – różnicowanie objawów, prosty opis przypadku. 
 9. Gardło, nos, uszy, oddech, płuca – problemy laryngologiczne i pulmonologiczne. 
 10. W laboratorium – badania specjalistyczne, czytanie skrótów, nazw jednostek, analiza danych. 
 11. Jak boli? – rodzaje bólu (przysłówki, określenia czasowe, czas przeszły).
 12.  Zalecenia – analiza przypadków i struktury w zwrotach do pacjenta (powinien pan, trzeba itp.).
 13. Biegunki, wymioty, boli mnie brzuch – problemy gastryczne (usg, objawy, przebieg chorób, zalecenia, dieta, typy badań, układ pokarmowy).
 14. Jak zacząć rozmowę o pracę – cv, list motywacyjny, rozmowa o pracę. 
 15. Powtórzenie materiału – co potrafisz, zestawienia w tabelach i słownictwo.
  Kurs rozpoczyna się testem diagnozującym poziom uczestnika, kończy testem sprawdzającym.

 

Kurs dla pracowników medycznych – „W układzie” – poziom A2-B1

 • Czas trwania: czerwiec - lipiec  2024 r.
 • 30 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
 • 15 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
 • Grupy od 6 do 10 osób
  Cena kursu: 750 zł

Zakres tematyczny:

 1. Ręka, noga, mózg, oczy – części ciała, organy (gramatyka: podział na rodzaje, liczba mnoga).
 2. Analiza przypadku (gramatyka: koniugacje, formy czasu przeszłego).
 3. Wirusowe choroby sezonowe i ich różnicowanie (gramatyka: biernik + dopełniacz).
 4. Choroby układu pokarmowego (gramatyka: narzędnik i miejscownik).
 5. Choroby układu moczowego (gramatyka: formy czasu przyszłego, aspekt).
 6. Choroby układu oddechowego (gramatyka: formy bezosobowe, tryby rozkazujący i przypuszczający).
 7. Choroby ginekologiczne (gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków).
 8. Choroby układu krążenia (gramatyka: powinien/trzeba/musi/ zaleca się- celownik i wołacz).
 9. Choroby układu kostno-stawowego (gramatyka: powtórka wszystkich poznanych przypadków).
 10. Pediatria i jej specyfika (gramatyka: zaimki).
 11. Chirurgia (gramatyka: liczebniki, rzeczowniki odczasownikowe).
 12. Otyłość i choroby z nią związane (gramatyka: powinien/trzeba/musi/ zaleca się - udzielanie zaleceń).
 13. Techniki pracy z tekstem medycznym do egzaminu NIL – część 1.
 14. Techniki pracy z tekstem medycznym do egzaminu NIL – część 2.
 15. Powtórzenie materiału – co potrafisz, zestawienia w tabelach i słownictwo.
  Kurs kończy testem sprawdzającym.

 

Kurs dla lekarzy – przygotowanie do egzaminu NIL

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.

 • Czas trwania: czerwiec - lipiec 2024 r.
 • 30 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
 • 15 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
 • Grupy od 6 do 10 osób
  Cena kursu: 850 zł

Zakres tematyczny:

 1. Zasady egzaminu z zakresu: pisania dyktanda, słuchania, czytania i mówienia.
 2. Analiza przypadków pojawiających się na egzaminie.
 3. Krótkie dyktanda. Długie dyktanda uczestnicy będą odsłuchiwać i pisać w domu. Później sprawdzi je lektor.
 4. Testy ze słuchania. Głośne czytanie.
 5. Symulowana rozmowa z pacjentem, potrzebna do ostatniej części egzaminu.
  Teksty, materiały  z których korzysta lektor, są zbliżone do tych, które mogą pojawić się na egzaminie.

Kurs dla lekarzy – „specjalistyczny” – poziom C1-C2

 • Czas trwania: czerwiec-lipiec 2024 r.
 • 20 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
 • 10 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
 • Grupy od 6 do 10 osób
  Cena kursu: 600 zł

Zakres tematyczny:

 1. Badania lekarskie, leki rodzaje, postacie, dawkowanie.
 2. Tkanki i krew. Budowa i podział krwinek. Analiza badań krwi.
 3. Wpływ witamin na zdrowie człowieka. 
 4. Zatrucia pokarmowe, chemiczne, toksykologia. 
 5. Wpływ stresu – psychosomatyka.
 6. Epidemie.
 7. Współczesna farmakologia a alternatywne aspekty leczenia.
 8. Nowotwory.
 9. Psychiatria.
 10. Neurologia.

Jak zapisać się na kurs?

 • Zarejestruj się na kurskliknij
 • W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami: [email protected]

  Teł: + 48 789 809 629 ( Pn - Pt  9:00-16:00)

 

Spiesz się! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Opłata za kurs zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji Wolność i Demokracja.