Felczer

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych felczera – derogacja przepisów

W związku z wejściem w życie w dniu 8 sierpnia 2020 r. art. 2 przepisów ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 1291) wnioski o potwierdzenie kwalifikacji zawodowych felczera nie będą przyjmowane. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się na podstawie art. 12 ww. ustawy przepisy dotychczasowe.

Materiały do pobrania

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera

Felczer, który w swoim kraju pracował jako ratownik medyczny może w Polsce ubiegać się o zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego.

Więcej informacji znajduje się w zakładce:  Ratownicy medyczni