Wsparcie finansowe

Projekt „MedMobilityPoland – Wsparcie Lekarzy – uchodźców z Ukrainy”
zakończył swoje działania.

Projekt trwał od maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Ostatnia aktualizacja strony odbyła się w listopadzie 2022 roku.

 

Jako medyk który przyjechał z Ukrainy w celu wykonywania zawodu medycznego na terenie RP oraz posiadający obywatelstwo Ukraińskie (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka lub ratownik medyczny) z MedMobilityPoland możesz liczyć na:

 

Wsparcie finansowe na cele mieszkaniowe (nawet do 4500 zł wsparcia). Jest to refundacja kosztów opłat za mieszkanie (czynsz, rachunki). Wsparcie może zostać udzielone na okres do 3 miesięcy w wysokości do 1500 zł za miesiąc. Wsparcie możliwe jedynie za miesiące od maja do października 2022 roku.

 Aby otrzymać wsparcie za pierwszy miesiąc należy:

  • być medykiem (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka lub ratownik medyczny) z Ukrainy
  • posiadać zgodę Ministra Zdrowia RP zgodnie z uproszczoną procedurą na wykonywanie zawodu medycznego (procedura dla lekarzy, procedura dla pielęgniarek, procedura dla ratowników medycznych).
  • złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na cele mieszkaniowe w formie bezzwrotnego dofinansowania i otrzymać pozytywną decyzję w sprawie wsparcia finansowego. Należy przesłać dwa wydrukowane i podpisane wnioski. Proszę o kontakt mailowy z infolinią
  • złożyć oświadczenie o świadomości karnej
  • mieszkać w Polsce – przykład dokumentu potwierdzającego zamieszkanie: ksero umowy najmu oraz potwierdzenia opłaty czynszu rachunków zgodnie ze wskazanymi we wniosku miesiącami
  • posiadać polski rachunek bankowy

Aby otrzymać wniosek o otrzymanie wsparcia finansowego należy skontaktować się z infolinią MedMobilityPoland

Do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie o świadomości karnej (szablon do pobrania)
  • kopie zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu Medyka w Polsce w ramach uproszczonej procedury
  • kopie umowy najmu potwierdzającą zakwaterowanie lub aneks/ oświadczenie, w którym jest stwierdzone, że medyk mieszka i wynajmuje dane mieszkanie/dom
  • potwierdzenia opłat za mieszkanie (faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów) wysokość opłat powinna być zgodna z umową najmu
  • kopie dokumentu tożsamości (paszport zagraniczny 1 strona)

Na kopiach dokumentów dołączonych do wniosku należy umieścić czytelny podpis oraz dopisać, że „Dokument jest zgodny z oryginałem

Uwaga! Złożenie wniosku nie równa się automatycznemu przyznaniu wsparcia finansowego na cele mieszkaniowe. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest weryfikowany. O przyjętej decyzji na podstawie złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Wniosek w raz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres fundacji:

Fundacja Wolność i Demokracja
MedMobilityPoland
Al. Jerozolimskie 30 lok. 14,
00-024 Warszawa

Jeżeli mają Państwo problem z uzyskaniem, któregoś z wymienionych dokumentów prosimy o kontakt. Infolinia pomoże w wytłumaczeniu wszelkich niejasności.

Aby otrzymać wsparcie za drugi i trzeci miesiąc medyk powinien do złożonego wcześniej wniosku dosłać:

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu od placówki medycznej. Zaświadczenie powinno być za okres, w ramach którego medyk chce otrzymać wsparcie finansowe na cele mieszkaniowe za drugi i trzeci miesiąc;

lub otrzymać oświadczenie od Mentora  z projektu MedMobilityPoland opiekującego się medykiem. Oświadczenie ma wskazać, że osoba poszukuje aktywnie pracy w polskiej placówce medycznej

  • potwierdzenia opłat za kolejne miesiące (faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów) wysokość opłat powinna być zgodna z umową najmu

Chcesz dowiedzieć się więcej i skorzystać z bezpłatnej pomocy?

Napisz do nas: [email protected]  albo zadzwoń na infolinie (języki PL i UA)  czynną w godzinach 09-17 (poniedziałek - piątek)  tel.: (+48) 22 427 65 60.

 

Projekt MedMobilityPoland jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja