Jak uzyskać wizę

Jak uzyskać wizę?

Jeżeli masz odpowiednie kwalifikacje i spełniasz określone w procedurze warunki i chciałbyś wykonywać w Polsce zawód lekarza lub lekarza dentysty lub pracować w zawodzie pielęgniarki bądź położnej albo zawodzie ratownika medycznego ale nie posiadasz wizy, która uprawniałaby Cię do wjazdu do Polski, pamiętaj, że po uzyskaniu zgody od MZ potrzebujesz wizy lub karty pobytu.

Aby uzyskać wizę należy złożyć odpowiednie dokumenty do Konsulatu RP  lub w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w twoim kraju. Wszystko zależy od sposobu złożenia dokumentów do Ministerstwa Zdrowia (MZ):

I. Składanie dokumentów do MZ za pośrednictwem konsulatu RP ( w przypadku uzyskania  zgody od MZ skraca czas oczekiwania na wizę).

II. Składanie dokumentów do MZ osobiście lub pocztą.

I. Składając dokumenty do MZ za pośrednictwem Konsulatu RP złóż jednocześnie wymagane dokumenty do uzyskania wizy. Dzięki temu po uzyskaniu zgody od MZ wiza zostanie wydana w szybszym terminie.

Po pierwsze, w zależności od procedury którą wybierzesz do uzyskania zgody od  MZ przygotuj komplet wymaganych dokumentów.  Następnie w zależności od obwodu konsularnego Konsulatu RP w twoim kraju, na terenie którego zamieszkujesz zgłoś się mailowo lub telefonicznie do Konsulatu RP, aby umówić się na termin złożenia dokumentów podając informację, że jesteś medykiem chcącym złożyć dokumenty do MZ o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu oraz wniosek wizowy.

Przykład wiadomości wysłanej do Konsulatu RP z której możesz skorzystać uzupełniając ją swoimi danymi to:

Tytuł e-maila: Wiza dla pracownika medycznego _ w sprawie umówienie terminu wizyty dla złożenia wniosku do MZ oraz wizowego

Szanowni Państwo,

jestem lekarzem/pielęgniarką/położną/ratownikiem medycznym który/a chce złożyć dokumenty do Ministerstwa zdrowia w celu uzyskania zgody na wykonywanie zawodu od Ministra Zdrowia RP. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą, o wyznaczenie terminu wizyty dla złożenia dokumentów do MZ oraz wniosku o wizę.

Również proszę o przesłanie wniosków/formularzy, które mam uzupełnić oraz  informację jakie inne dodatkowe dokumenty mam dołączyć do wniosku wizowego.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Imię Nazwisko

tel: kontaktowy

email:

W razie braku odpowiedzi na maila przez Konsulat RP należy kontaktować się telefonicznie .

II. Jeżeli składałeś dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty i uzyskałeś od Ministra zdrowia RP zgodę do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty albo pielęgniarki/położnej bądź ratownika medycznego na terenie RP, ale nie posiadasz wizy, która uprawniałaby Cię do wjazdu do Polski to:

  1. w zależności od obwodu konsularnego polskiego konsulatu w twoim kraju, na terenie którego zamieszkujesz zgłoś się mailowo lub telefonicznie do Konsulatu RP albo Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) – w celu umówienia terminu dla złożenia wniosku wizowego przez pracownika medycznego oraz uzyskania informacji odnośnie kompletu niezbędnych dokumentów, które trzeba dołączyć do tego wniosku.
  2. pisząc e-mail do jednostki konsularnej bądź PPWW w wyżej wymienionej sprawie możesz skorzystać z następującego szablonu:

Tytuł e-maila: Wiza dla pracownika medycznego _ w sprawie umówienie terminu wizyty dla złożenia wniosku wizowego

Szanowni Państwo,

jestem lekarzem/pielęgniarką/położną/ratownikiem medycznym który/a uzyskał/a zgodę na wykonywanie zawodu od Ministra Zdrowia RP. W związku z tym  zwracam się z uprzejmą prośbą, o wyznaczenie terminu wizyty dla złożenia wniosku o wizę.

Również  proszę o przesłanie wniosku/formularza, który mam uzupełnić oraz  informację jakie inne dodatkowe dokumenty mam dołączyć do takiego wniosku wizowego.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Imię Nazwisko

tel: kontaktowy

email:

W razie braku odpowiedzi na maila prze Konsulat RP należy kontaktować się telefonicznie .

 Dane kontaktowe do placówek konsularnych RP: UkrainaBiałoruś inne kraje     PPWW Ukraina

Jeżeli  jesteś posiadaczem Karty Polaka, możesz również ubiegać się o wizę  bez wyżej  wymienionej zgody Ministra zdrowia RP w ramach procedury  dostępnej dla  posiadaczy Karty Polaka. 

  1. Dodatkowe informacje dotyczące ogólnych procedur wizowych możesz uzyskać kontaktując się z Konsulatem RP. Wykaz polskich placówek za granicą znajdziesz TUTAJ. Z Konsulatami RP możesz się kontaktować telefonicznie lub mailowo.
  2. Wysokość opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego podana jest na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne”-„Wizy”- „Wiza typu D – złożenie wniosku” - „Ile zapłacisz?”
  3. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od ostatecznej decyzji w sprawie wniosku.
  4. Jeżeli złożysz do konsula wniosek o zalegalizowanie dokumentu (np. dyplomu) czynność ta będzie podlegała dodatkowej opłacie. Informacje o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne” - „Informacje ogólne” - „Opłaty konsularne”.
  5. Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest zasadniczo w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W szczególnych wypadkach procedura może trwać jednak nieco dłużej. O przewidywanym terminie odbioru decyzji zostaniesz poinformowany w momencie składania wniosku.
  6. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku. Możesz złożyć go bezpośrednio we właściwym konsulacie albo w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) – o ile takie działają w państwie, w którym mieszkasz, albo nadesłać pocztą na adres konsulatu, który wydał decyzję wizową, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania. Wysokość opłaty podana jest na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcję „Informacje konsularne”- „Wizy”-„Wiza typu D – złożenie wniosku” - „Jak możesz się odwołać?”.