Медичні рятівники

З 30.12.2020 р. діють нормативні акти, які дозволяють - за новими додатковими правилами - розпочинати роботу в Польщі медичним рятівникам, які отримали кваліфікацію для виконання своєї професії у країнах, що не входять до ЄС.

Медичний рятівник, який здобув професійну кваліфікацію за межами ЄС та відповідає наступним вимогам:

1. має повну дієздатність (документом, що підтверджує виконання вимоги, буде власноруч підписана заява, подана медичним рятівником),

2. має відповідний стан здоров'я (документом, що підтверджує виконання вимоги, буде відповідна довідка від лікаря, уповноваженого проводити медичні огляди працівників),

3. має:

а) диплом, виданий за межами території країн-членів Європейського Союзу, що підтверджує отримання професійного звання медичного рятівника, або

б) документи, що підтверджують що найменше 3 роки професійного досвіду у виконанні завдань, зазначених у § 1., ст. 11., закону z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (cтор.19)(Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm. ), отримані за останні п’ять років, що передували отриманню згоди, зможе подати заяву на згоду Міністра Охорони Здоров’я на здійснення професійної діяльності медичного рятівника у Польщі.

Отримання згоди Міністра Охорони Здоров’я буде підставою для подання заяви на отримання візи для виконання праці на території Республіки Польща.

Запам’ятай!

Протягом періоду оголошення епідемічної загрози чи епідемії Міністр Охорони Здоров’я може дати згоду, на ведення професійної діяльності медичних рятівників, особі, яка має щонайменше один рік професійного досвіду.

Видана таким чином згода на здійснення професійної діяльності медичним рятівником залишається чинною протягом періоду, що не перевищує 5 років з дати її видачі, і втрачає чинність у випадках, визначених у Законі. Не можна буде продовжити згоду на інший термін, а також видавати нову згоду на здійснення професійної діяльності на тих же умовах через 5 років з дати її видачі. Після закінчення цього терміну медичний рятівник зможе практикувати в Польщі відповідно до положень Закону про Державну Медичну Допомогу. Особа, яка отримала згоду Міністра, відповідального за Охорону Здоров’я, повинна здійснювати професійну діяльність під наглядом іншого медичного рятівника або лікаря, призначеного керівником медичної установи.

Скорочено про процедуру:

  1. Згідно зі спрощеною процедурою, медичний рятівник може отримати дозвіл на здійснення професійної діяльності строком до 5 років, протягом цього часу він повинен підтвердити свої професійні кваліфікації, щоб отримати повне право на здійснення професійної діяльності. 
  2. Відповідно до спрощеної процедури, протягом усього періоду працевлаштування медичний заклад має призначити опікуна, який здійснює нагляд за діяльністю медичного рятівника. Нагляд потрібен, поки медичний рятівник працює на основі спрощеної процедури. Щоб працювати без нагляду, медичний рятівник повинен почати процес визнання професійних кваліфікацій. 
  3. Маючи згоду Міністра Здоров’я на здійснення професійної діяльності за спрощеною процедурою, медичний рятівник, який уже працює у медичному закладі, може почати процес підтвердження професійних кваліфікацій.

Підтвердження професійних кваліфікацій медичного рятівника (платна процедура):

  1. Подача заяви про процедуру підтвердження професійних кваліфікацій для виконання професійної діяльності медичного рятівника.
  2. На основі складених документів визначається, чи повинна дана особа проходити адаптаційне стажування, чи перевірку здібностей.
  3. Після отримання позитивного рішення про визнання кваліфікацій медичного рятівника відбувається перевірка знання польської мови на комунікативному та професійному рівнях.

 

Медичні рятівники, які працюють за спрощеною процедурою, щоб отримати повне право на здійснення професійної діяльності без нагляду, повинні підтвердити свої професійні кваліфікації в Польщі.

Детальна інформація про це за посиланням

Якщо Міністр Охорони Здоров’я отримає достовірну інформацію, згідно з якою надання медичних послуг конкретним медичним рятівником становить загрозу життю чи здоров’ю пацієнтів, Міністр Охорони Здоров’я відкликає згоду на ведення професійної діяльності таким медичним рятівником. Згода може бути відкликана адміністративним рішенням, яке підлягає негайному виконанню.

Як врегулювати справу та які документи пред'явити?

Подати заяву, підписану власноруч, або заяву, підписану кваліфікованим електронним підписом до Міністерства Охорони Здоров’я (відповідно до доступного в завантаженях шаблону, не забудьте вказати в ньому свою кореспонденційну адресу, адресу електронної пошти та номер телефону)

Зверніть увагу: Для прискорення процедури винесення рішення щодо можливості здійснення професійної діяльності медичним рятівником, додайте до заяви та всіх необхідних документів згоду на вручення листів у процесі за допомогою електронних засобів зв'язку (у розумінні Закону від 18 липня 2002 року щодо надання електронних послуг, ст.2, пкт. 5.). Ця згода дозволить спілкуватися з Вами за допомогою засобів віддаленого зв’язку, що значно прискорить процедуру прийняття рішень та скоротить час у разі необхідності доповнення формальних нестач у заяві та всіх наступних документів, необхідних для її розгляду:

Декларація про повну дієздатність (декларація повинна містити прізвище та ім’я, місце та дату подання декларації і підпис)

Документ, виданий лікарем, який підтверджує, що у Ваш стан здоров’я дозволяє виконувати професійні завдання (що зазначені у статті 11, п. 1 закону від 8 вересня 2006 року про Державну Медичну Допомогу). Документ цей може бути представлений протягом 3 місяців з дати його видачі (це означає, що це рішення діє протягом 3 місяців з дати його видачі). Документ може видати як польський лікар, так і лікар з країни Вашого походження, але тоді його повинен перекласти на польську мову присяжний перекладач.

Документ, що підтверджує кваліфікацію:

1. диплом, виданий за межами території країн-членів Європейського Союзу, що підтверджує отримання професійного звання медичного рятівника або

2. документ, виданий компетентним органом (діючим роботодавцем, органом професійного самоврядування), що засвідчує наявність принаймні трьох років професійного досвіду у виконанні завдань, зазначених у § 1., ст. 11., закону z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (cтор.19)(Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm. )  отриманого протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви. (В документі повинні бути вказані професійні обовязки згідні з переліком  § 1., ст. 11. вищезгаданого закону).

3. Під час оголошення епідемічної загрози чи епідемії Міністр Охорони Здоров’я може надати згоду на ведення професійної діяльності медичного рятівника особі, яка має стаж менше 3 років, але не менше року.

Додайте переклади документів іноземними мовами на польську мову, підготовлені присяжним перекладачем з вашої країни або з Польщі (LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Присяжний перекладач повинен відповідіти нормам закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326)

Подайте всі документи в оригіналі. Замість оригіналів ви можете подати копії, якщо їх відповідність оригіналу засвідчив польський нотаріус або консул або вповноважений представник сторони, який виконує обов'язки адвоката, юрисконсульт, патентний повірений або податковий радник.

 Якщо Ваша заява не буде містити усі необхідні документи, Міністерство Охорони Здоров’я зв’яжеться з Вами та попросить доповнити її.

Відправлені Вами документи у паперовій формі повертаються після закінчення процедури традиційною поштою на кореспонденційну адресу, вказану в заяві.

Міністр Охорони Здоров’я, на підставі документів, що додаються до заяви, та можливого висновку національного консультанта у формі адміністративного рішення, виражає згоду або відмовляється давати згоду на ведення професійної діяльності медичного рятівника.

Якщо документ повинен бути засвідчений і легалізований консулом або апостилем, виданим компетентним органом держави, яка процедура повинна бути дотримана, вирішує те, яка країна видала документ:

  • якщо диплом був виданий у країні, яка є учасницею Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних публічних документів (перелік цих країн можна знайти ТУТ), Ви повинні подати заяву на апостиль у компетентному відомстві країни, де документ був виданий (список цих відомств можна знайти ТУТ).
  • якщо диплом був виданий у країні, яка не є учасницею цієї Конвенції, Вам доведеться подати заяву на його автентифікацію в компетентне відомство країни, в якій видано документ (найчастіше це Міністерство Закордонних Справ), а потім на його легалізації в консульстві Польщі. Якщо Ви подасте до консула заяву про легалізацію документа (наприклад, диплома), за цю операцію стягується додаткова плата. Інформацію про це можна знайти на веб-сайті відповідного консульства - виберіть опції "Консульська інформація" - "Загальна інформація" - "Консульський збір".

Слід переконатись, що документи є повними, що пришвидшить отримання рішення. Перелік необхідних документів можна знайти на веб-сайті Міністерства Охорони Здоров’я.

Куди подати заяву з необхідними документами?

Заяву Ви можете:

1. Відправити поштою за наступною адресою:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa,

2. подати її особисто або через уповноважену особу в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я, або

  • Особа яка є уповноважена до подачі документів від імені заявника, повинна представити документ, що посвідчує її особу а також доручення до подачі документів від імені заявника в Biurze Podawczym Ministerstwa, (Натисніть тут, щоб завантажити шаблон доручення)

3. подати через консула Республіки Польща. Консул надсилає документи, в електронному вигляді, Міністру Охорони Здоров'я, за допомогою електронного зв'язку, або

4. Ви можете надіслати заяву, підписану електронним підписом, разом із необхідними документами через (Електронну Платформу Служб Державного Управління) ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Завантаження

1. Заява на згоду Міністра Охорони Здоров’я на здійснення професійної діяльності медичного рятівника на території Республіки Польща

zał. 1 Wniosek o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zał​_1​_​_Wniosek​_o​_wyrażenie​_zgody​_przez​_Ministra​_Zdrowia​_na​_wykonywanie​_zawodu​_ratownika​_medycznego​_na​_terytorium​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.docx 0.03MB

2. Декларація про повну дієздатність

zał. 2 - Oświadczenie o czynnościach Prawnych
zał​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_czynnościach​_Prawnych.docx 0.01MB

3. Згода на отримання листів в електронній формі.

zał. 3 - Zgoda na otrzymywanie pism w formie elektronicznej
zał​_3​_-​_Zgoda​_na​_otrzymywanie​_pism​_w​_formie​_elektronicznej.docx 0.01MB

Правова основа

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. 2020 poz. 2401 )

Де ви отримаєте додаткову інформацію

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться з нашою гарячою лінією (обслуговується PL, RU, UA, EN мовами)) або напишіть повідомлення.

Тел. (+48)  22 427 65 60

E-mail: [email protected]