FAQ

1. Як оскаржити негативне рішення OIL (Okręgowa Izba Lekarska - Окружна Медична Палата)?

Негативне рішення, отримане від OIL необхідно відправити до MZ (Міністерства Здоров'я) по електронній пошті (бажано на адресу особи, від якої було отримано дозвіл з MZ). Потім лікар отримує заяву, яку потрібно заповнити і відправити в MZ і справу продовжують розглядати. 

2. Чи може період роботи лікаря за спрощеною процедурою вважатися періодом стажу, необхідного для отримання повного права на здійснення професійної діяльності? Чи доведеться лікарю пройти річне стажування після роботи за спрощеною процедурою, щоб мати можливість отримати повне право на здійснення професійної діяльності (право здійснення професійної діяльності без обмежень)?

Практика здійснюється на основі програми післявузівської практики.

MZ може визнати тільки післявузівське стажування за кордоном повністю або частково еквівалентним тому, що діє в Республіці Польща (рішення приймаються MZ - заява подається в CMKP (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Центр Післядипломної Медичної Освіти).

MZ не визнає стажування реалізоване в Польщі. З цією метою необхідно звернутися в NIL (Naczelna Izba Lekarska).

Більше інформації про процедуру на право здійснення професійної діяльності без обмежень дивіться за посиланням: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykonywanie-zawodu-bez-zadnych-ograniczen

3. Чи може лікар стоматолог подати заявку на отримання повного права на здійснення професійної діяльності для лікаря стоматолога зі спеціалізацією?

Ні, тому що не має спеціалізації. Може подати заяву на умовне право здійснення професійної діяльності в Польщі.

4. Чи може медик з дипломом фельдшера подати заяву на отримання права працювати медсестрою / медбратом в Польщі?

Ні.

5. Чи можна з дипломом фельдшера подавати заявку на право працювати парамедиком в Польщі?

Так - для медиків, які мають відповідну кваліфікацію. Підставою для подачі заяви на право здійснення професійної діяльності парамедика в Польщі є їх професійний досвід в даній сфері, згідно art. 11 ust. 1 ustawy o PRM (ст. 11 р. 1 Закону про PRM - Państwowe Ratownictwo Medyczne - Державна Медична Допомога).

7. Скільки коштує подача документів в MZ через консульство?

Подача документів через консульство є безкоштовною.

8. Якою є відповідальність медиків, котрі працюють за спрощеною процедурою?

Медичний заклад несе відповідальність за помилки, допущені на його території, проте як опікун, так і сам лікар також несуть відповідальність згідно з наданим дозволом. Кожен випадок розглядається індивідуально. Лікар може нести відповідальність як індивідуально перед роботодавцем, так і кримінальну відповідальність перед судами загальної юрисдикції, в залежності від того, кого вкаже позивач. Якщо лікар отримує право здійснення професійної діяльності від OIL (Okręgowa Izba Lekarska- Окружна Медична Палата) і внесений до реєстру лікарів, він також несе професійну відповідальність перед медичним судом.

Лікар повинен виконувати всі дії за погодженням з призначеним опікуном, тоді відповідальність за можливі помилки несуть вони обидва.

Лікарська Етика і професійна відповідальність лікарів за посиланням:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/etyka-lekarska-i-odpowiedzialnosc-zawodowa-lekarzy

9. Порівняльна таблиця процесу спеціалізації лікарів в Польщі, Україні та Білорусії за посилання:

https://medmobilitypoland.com/porownanie-specjalizacji-lekarskich-w-polsce-ukrainie-i-bialorusi

10. Що робити, у випадку коли лікар має згоду від MZ (Ministerstwa Zdrowia) на здійснення професійної діяльності, але від OIL отримає негативне рішення?

Якщо OIL не надає право займатися професійною діяльністю протягом 7 днів з дня отримання рішення від MZ, або якщо відмовляє в наданні права на здійснення професійної діяльності, тоді до остаточного завершення процедури, медик може практикувати на основі та в межах, визначених у рішенні MZ і ​​протягом цього періоду вважається лікарем або лікарем стоматологом, що має відповідне право на здійснення професійної діяльності.

Медичний працівник знову звертається до MZ (найкраще до особи відповідальної за його справу)  з повідомленням наступного змісту:

Szanowny Panie/Pani,

Dnia………….. otrzymałem/łam pozytywną decyzję Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce, numer decyzji: …………. . Dnia …………… wystąpiłem/łam do Okręgowej Izby Lekarskiej w …………………………………., która dnia  …. Odmówiła mi przyznania prawa wykonywania zawodu/ warunkowego prawa wykonywania zawodu. Zwracam się z prośbą o wpis do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.), na podstawie decyzji Ministra Zdrowia nr ………………………z dnia ……………… r. oraz nadanie numeru odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.).

До листа необхідно також додати негативне рішення OIL, номер справи MZ або, хоча б ім'я особи, яка розглядала справу. Надіслати на адресу MZ.