Лікар зі спеціалізацією та принаймні трирічним професійним досвідом

30 грудня 2020 року польське законодавство внесло зміни до закону „про covid…”, в зв'язку з яким лікарі та лікарі стоматологи з-поза ЄС можуть працювати в польських медичних закладах на додаткових спрощених умовах.

Лікар зі спеціалізацією та принаймні трирічним професійним досвідом – особа яка має диплом, що підтверджує присвоєння звання лікаря-спеціаліста або лікаря стоматолога за межами ЄС та має принаймні трирічний професійний досвід, може подати заяву на отримання дозволу від Міністра охорони здоров’я на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога в Польщі, а також на надання Окружною Медичною Радою права займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря-стоматолога на конкретний обсяг професійної діяльності, термін та місце працевлаштування у медичному закладі.

Лікар зі спеціалізацією та принаймні трирічним досвідом може отримати дозвіл від Міністра охорони здоров’я на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога в Польщі, а також отримати право від Окружної Медичної Ради займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря-стоматолога на конкретний обсяг професійної діяльності, термін та місце працевлаштування у медичному закладі.

Коротко про процедуру:

Cпочатку лікар шукає роботу (Пропозиція про роботу), для отримання від медичного закладу необхідної довідки (promesy), що містить декларацію планованого працевлаштування. По отриманню такої довідки (promesy) подає заяву разом з іншими необхідними для розгляду документами до Міністерства охорони здоров'я для отримання дозволу на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога. Потім, на підставі отриманого дозволу він звертається до Окружної Медичної Ради (Okręgowa Izba Lekarska- в залежності від місця роботи) про надання "Права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога" (приклад процедури в Izbie lekarskiej w Gdańsku). Більше інформації про процедуру описано нижче.

Хто може отримати дозвіл?

Будь-яка особа, незалежно від громадянства (також громадяни Польщі), яка здобула кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів Європейського Союзу, якщо:

1. закінчила щонайменше п'ятирічне навчання в галузі медицини або медицини та стоматології, а також

2. має звання лікаря-спеціаліста /лікаря стоматолога, а також

3. має довідку від медичного закладу, який здійснює медичну діяльність у Польщі і планує її працевлаштувати, а також

4. має довідку, котра підтверджує щонайменше трирічний професійний досвід роботи в якості лікаря спеціаліста в конкретній галузі або стоматолога, отриманий в період 5 років, безпосередньо перед отриманням довідки від медичного закладу у Польщі про яку мова у пункті 3.

Особи, які мають диплом країни, яка не була членом ЄС на момент його видачі, але зараз належить - мають автоматично визнану кваліфікацію і їм не потрібно користуватися спрощеною системою доступу до професії лікаря та лікаря стоматолога.

Де можна займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря стоматолога на підставі вище отриманого дозволу та права?

В медичному закладі, котрий хотів би вас працевлаштувати.

Як вирішити питання

1. Зв’яжіться з медичним закладом у Польщі у якому плануєте працевлаштування (пропозиції роботи) для отримання довідки, що містить декларацію із зазначенням переліку організаційних підрозділів закладу охорони здоров'я та термін Вашого планованого працевлаштування з вказаним переліком лікарських функцій, що відповідає наявному рівню спеціалізації в певній медичній галузі.

2.Перешліть з власноручним підписом заяву „Додаток nr 1” до МЗу (Ministerstwo Zdrowia) або до Консула Республіки Польща (у ній вкажіть адресу для кореспонденції, e-mail та номер телефону) та інші потрібні для розгляду документи, згідно переліку (пронумеруйте додані документи за порядковим номером, зазначеним у заяві і позначте переклади документів літерою "a"):

1) Довідка від медичного закладу, який провадить діяльність з медичної практики, що містить таку інформацію:

а) Ім’я та прізвище особи, яку суб'єкт має намір працевлаштувати,

б) Перелік організаційних підрозділів медичного закладу, у яких лікар-спеціаліст може бути працевлаштований. 

в) Планований термін працевлаштування.

г) Перелік медичних послуг, які можуть вами виконуватися та відповідають наявному рівню спеціалізації в певній медичній галузі.

2)  Власноручно підписану заяву про те, що ви володієте рівнем знання польської мови, необхідним для виконання довіреного вам спектру професійних завдань.

3) Заяву такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що є повністю дієздатним» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

Oświadczenie

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych"

4) Документ/довідка - виданий лікарем, який засвідчує, що ваш стан здоров’я дозволяє вам працювати  лікарем або лікарем стоматологом. Цей документ може бути виданий  як польським лікарем, так і лікарем з країни вашого походження, але тоді він повинен бути перекладенним на польську мову присяжним перекладачем (цей документ має бути виданий не пізніше ніж за три місяці до подачі, тобто він діє впродовж трьох місяців з дня видачі).

5) Документи, які свідчать про Вашу зразкову етичну поведінку:

Документ 1

Заява такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що не був засуджений за навмисний злочин чи навмисний фінансовий злочин, а також проти мене не ведеться розслідування за вчинення навмисного злочину чи навмисного фінансового злочину та відсутні інші обставини, які у відповідності до Кодексу Лікарської Етики та інших положень законодавства в розумінні вимог визначених у 5 підпункті 1 пункту параграфа 5 закону «Про професію лікаря та лікаря-стоматолога» від 5 грудня 1996 року (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152), могли б мати вплив на виконання професії лікаря або лікаря-стоматолога на території Республіки Польща.» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

                                                        Oświadczenie

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Документ 2 (за його наявності в державі походження лікаря)

Документ, який підтверджує відсутність професійних покарань та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію.

6) Виданий відповідним органом документ (колишнім роботодавцем або професійним органом самоврядування) який посвідчує, що ви маєте як мінімум трирічний професійний досвід роботи лікарем-спеціалістом у відповідній сфері, яка вказана у додатку №1 до розпорядження Міністра Охорони Здоров’я від 31 серпня 2020 року «Про спеціалізацію лікарів та лікарів-стоматологів» Офіційний вісник РП, 2020 р., позиція 1566 (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566), яку ви вивчали протягом п’яти років перед отриманням довідки, про яку йдеться у пункті 1.

7) Диплом лікаря/лікаря-стоматолога який підтверджує що Ви закінчили щонайменше п'ятирічне навчання за межами ЄС. Цей документ потрібно легалізуватиу Консула Республіки Польща котрий знаходиться на тереторії країни де був виданий диплом  або засвідчити апостилем.

8) Документ, який підтверджує отримання ступеня спеціаліста, виданий відповідним органом за межами ЄС. Цей документ потрібно легалізувати у Консула Республіки Польща котрий знаходиться на тереторії країни де був виданий диплом  або засвідчити апостилем .

Процедура яку слід використовувати для підтвердження дійсності диплому залижить від того у котрій  країні він був виданим:

  • якщо диплом був виданий у країні, яка є учасницею Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних публічних документів (перелік цих країн можна знайти ТУТ), ви повинні подати заявку на апостиль у компетентному відомстві країни, де диплом був виданий.
  • якщо диплом був виданий у країні, яка не є учасницею цієї Конвенції, вам доведеться подати заявку на його автентифікацію в компетентне відомство країни, де був виданий документ (найчастіше це Міністерство закордонних справ), а потім для його легалізації в польському консульстві. Якщо ви подасте до консула заяву про легалізацію документа (наприклад, диплома), за цю операцію стягується додаткова плата. Інформацію про це можна знайти на веб-сайті відповідного консульства - виберіть опції "Консульська інформація" - "Загальна інформація" - "Консульський збір".

У випадку, якщо автентифікація або легалізація документів або отримання апостиля є надмірно складними або неможливими, Міністр охорони здоров’я зможе звільнити заявника від цього обов’язку (стосується абсолютно виняткових ситуацій)

9) Документ, виданий компетентним органом (з країни отримання спеціалізації), що описує програму підготовки спеціалістів. Цей документ необхідний для підтвердження, що ви пройшли спеціалізаційне навчання, яке у значущих елементах і загалом відповідає програмі спеціалізаційного навчанняв Республіці Польща.

10) Видані відповідним органом інші документи, які засвідчують наявність професійної кваліфікації, що відповідає спектру медичних послуг, які вказані у заяві, про яку йдеться у пункті 1.

Вимоги, яким повинні відповідати документи, подані вами до Міністра охорони здоров’я

1. Додайте переклади документів іноземними мовами на польську мову, підготовлені присяжним перекладачем з вашої країни або з Польщі (LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Присяжний перекладач повинен відповідіти нормам закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326)

Пам'ятайте, що при перекладі вашої медичної спеціалізації потрібно взяти під увагу актуальний перелік польських медичних спеціалізацій і якщо це можливо то перекласти вашу спеціалізацію згідно з доступними в переліку. З їх переліком можна ознайомитися в Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów„( перелік спеціалізацій знаходиться на сторінках 18-25).

2. Всі документи подаються в оригіналі. Ви можете подати копії замість оригіналів, якщо відповідність їх оригіналу засвідчена польським нотаріусом або консулом чи представником, що приймає участь у процесі подачі, який є адвокатом, юридичним радником, патентним повіреним або податковим радником.

Хід провадження заявки

Уповноважений Міністр охорони здоров’я, на підставі документів, що додаються до заяви, може (не обов'язково повинен) звернутися  по оцінку до відповідного консультанта:

1. до державного консультанта компетентного в даній галузі науки або

2. до воєводського консультанта в даній галузі науки на тереторії котрої кандидат планує займатися професійною лікарською діяльністю.

Міністр охорони здоров’я у формі адміністративного рішення,  надає або відмовляє у наданні дозволу/права на здійснення лікарської професійної діяльності та надає право займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря-стоматолога на конкретний обсяг професійної діяльності, термін та місце працевлаштування у закладі, який здійснює лікарську діяльність.

Якщо заявка не міститиме усіх необхідних документів, орган що розглядатиме її зв’яжемося з вами та попросить про відповідне її доповнення. 

Надіслані документи будуть повернуті після закінчення процедури традиційною поштою на адресу кореспонденції, вказану в заявці, лише якщо ви звернулись до міністра охорони здоров’я з таким запитом (ви можете в будь-який час зв’язатися з Міністром охорони здоров’я з проханням повернути подані документи) у паперовій формі, надісланій на адресу міністерства.  Щоб завантажити шаблон на такий запит - натисніть тут.

Якщо ви отримали позитивне рішення, зверніться до відповідної (з точки зору вашого місця працевлаштування) Окружної лікарської ради(IzbyOkręgowe)для отримання допуску до лікарської діяльності на вказаний у рішенні обсяг професійної діяльності, а також термін та місце їх виконання.

Після подання рішення, яке ви отримали від Міністра охорони здоров’я, Окружна лікарська рада надасть вам право на здійснення професії та видасть документ «право на медичну діяльність» або «право на практику стоматолога»  у котрому буде вказана інформація про перелік медичних послуг, тривалість і місце виконання лікарської професійної діяльності. 

Якщо Окружна Медична Рада не видасть вам „право на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” протягом 7 робочих днів від дня подання рішення, яке ви отримали від Міністра Охорони Здоров’я, або відмовить вам у наданні цього права то до дня остаточного завершення процедури з надання „права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” Ви можете займатися професійною діяльністю лікаря або лікаря стоматолога на підставі та в обсязі, визначеному у дозволі від Міністра охорони здоров’я – протягом цього періоду Ви вважаєтесь за лікаря або лікаря стоматологом з відповідним правом на виконання професійної діяльності;

Якщо ви отримаєте негативне рішення, у вас є 14 днів, щоб подати заяву на перегляд. Надішліть заявку на адресу Міністерства Здоров'я.

Тривалість адміністративної процедури

Адміністративне провадження в справі розгляду відповідним Міністром вашої заяви може тривати до місяця, а у складних справах - до двох місяців.

Куди подати або надіслати заявку

Ви можете надіслати заявку поштою на адресу:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Miodowa 15

00-952 Warszawa

або подати її особисто або через уповноважену особу в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я

  • Особа яка є уповноважена до подачі документів від імені заявника, повинна представити документ, що посвідчує її особу а також доручення до подачі документів від імені заявника в Biurze Podawczym Ministerstwa, (Натисніть тут, щоб завантажити шаблон доручення)

або подати її до Консула Республіки Польща

Матеріали для завантаження

1. Додатокnr 1

2. Перелік додаткових документів

3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego lekarz/ lekarz dentysta

4. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

5. Szablon-zaświadczenie/promesa lekarz/ lekarz dentysta

6. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną lekarz/ lekarz dentysta

7. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

8. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

9. Orzeczenie o stanie zdrowia

Яка вартість

Послуга безкоштовна.

Пам’ятайте

1. Право займатися професією на підставі вищезазначених умов видається лише на термін, що не перевищує 5 років.

2. На підставі отриманого дозволу працювати за професією лікаря можна лише в медичному закладі вказаному в рішенні Міністра Здоровя.

3. На підставі дозволу займатися професією Ви будете виконувати медичні послуги протягом 1 року під наглядом опікуна, який є лікарем зі спеціалізацією другого ступеня або званням спеціаліста в даній галузі медицини, призначеним керівником медичного закладу в якому буде ваше працевлаштування.

4. Окружна медична рада, одразу після отримання інформації від медичного закладу про розірвання з вами трудового договору, викреслить вас з реєстру лікарів, що означає закінчення виданого Вам права займатися професією.

Добре знати

Впродовж терміну працевлаштування у відповідності з вищезазначеними умовами, ви, як особа, яка здобула кваліфікацію за межами ЄС, зможете:

1) пройти процедуру нострифікації диплому в університеті або

2) Здати Лікарський верифікаційний екзамен/лікарський верифікаційний екзамен лікаря-стоматолога в Центрі медичних іспитів, який знаходиться в Лодзі(Lekarski Egzamin Weryfikacyjny/ Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny w Centrum Egzaminów Medycznychw Łodzi),

3) Пройти практику/стажування або отримати визнання закінченої практики/стажування, котра була пройденна закордоном (рішення приймає Міністр охорони здоров’я - заява подається до Центру післядипломної медичної освіти/ (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) якщо практика/стажування відбувалася за межами Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну чи Швейцарії, або до Міністр охорони здоров’я якщо практика/стажування відбувалася у державі-члені Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні та Швейцарії).

4) Зарахувати заключний медичний екзамен/заключний медичний екзамен лікаря-стоматолога(Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) у Центрі медичних іспитів у м. Лодзь, що дозволить вам у випдку його позитивного зарахування а також виконанню інших умов вказаних у пункті 1) або 2) і 3) остаточно підтвердити Вашу кваліфікацію та отримати право займатися професією без обмежень.

5) Отримання права займатися професією без обмежень дасть вам можливість подати заявку на визнання звання спеціаліста, отриманого за межами Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну чи Швейцарії, рівноцінним званню спеціаліста в Республіці Польща (рішення приймає Міністр охорони здоров’я - заява подається до Медичного центру післядипломної освіти (пол. CMKP).

Тема нострифікації диплому або проходження Лікарського Верифікаційного Іспиту більш докладно описана тут

Де ви отримаєте додаткову інформацію

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться з нашою гарячою лінією (обслуговується PL, RU, UA, EN мовами)) або напишіть повідомлення.

Тел. (+48)  22 427 65 60

E-mail: [email protected]

Правова основа

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2020 poz. 514

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2020 poz. 1566

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938