Право на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки

З 30.12.2020 року діють нові правила які дозволяють на нових додаткових умовах влаштуватися на роботу в Польщу медсестрам/ медбратам та акушеркам/ акушерам, які отримали кваліфікації для виконання своїх професій в країнах, що не є членами ЄС.

Хто може скористатися

Будь-яка особа, незалежно від громадянства (також громадяни Польщі), яка здобула кваліфікації медсестри або акушерки за межами території держав-членів Європейського Союзу, якщо:

1. має диплом медсестри або акушерки;

2. отримала довідку від медичного закладу, який здійснює медичну діяльність у Польщі і планує її працевлаштувати;

3. має щонайменше трирічний професійний досвід роботи медсестрою або акушеркою у даній галузі, отриманий протягом 5 років безпосередньо перед отриманням довідки від медичного закладу в Польщі.

Як вирішити питання і які документи пред'явити

1. Зв’яжіться з медичним закладом у Польщі у якому плануєте працевлаштування для отримання довідки, що містить декларацію із зазначенням переліку організаційних підрозділів закладу охорони здоров'я та термін вашого планованого працевлаштування із зазначенням обсягу професійної діяльності, що відповідає вашій освіті;

2. Перешліть до МЗ (Ministerstwo Zdrowia) заяву з власноручним підписом (за доступним зразком, у ній вкажіть адресу для кореспонденції, e-mail та номер телефону) та інші потрібні для розгляду документи, згідно переліку. Пронумеруйте додані документи за порядковим номером, зазначеним у заяві і позначте переклади документів літерою "a":

1) Довідка від медичного закладу, який провадить діяльність з медичної практики, що містить таку інформацію:

а) Ваше Ім’я та прізвище;

б) Перелік організаційних підрозділів медичного закладу, у яких ви можте працювати;

в) Планований термін працевлаштування;

г) Зазначення обсягу професійної діяльності, що відповідає вашій освіті.

2) Власноручно підписану заяву про те, що ви володієте рівнем знання польської мови, необхідним для виконання довіреного вам спектру професійних завдань (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання і чительний підпис);

3) Заяву такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що є повністю дієздатним» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання і чительний підпис). Заява повинна бути написана польською мовою за зразком:

Oświadczenie

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych"

4) Документ/довідка - виданий лікарем, який засвідчує, що ваш стан здоров’я дозволяє вам працювати медсестрою або акушеркою. Цей документ може бути виданий  як польським лікарем, так і лікарем з країни вашого походження, але тоді він повинен бути перекладеним на польську мову присяжним перекладачем (цей документ має бути виданий не пізніше ніж за три місяці до подачі, тобто він діє впродовж трьох місяців з дня видачі);

5) Документи, які свідчать про Вашу зразкову етичну поведінку:

а) документ 1

Заява такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що не був засуджений за навмисний злочин чи навмисний фінансовий злочин, а також проти мене не ведеться розслідування за вчинення навмисного злочину чи навмисного фінансового злочину та відсутні інші обставини, які у відповідності до Кодексу професійної етики медсестри та акушерки Республіки Польща та інших положень законодавства в розумінні вимог визначених у ст. 35а підпункті 1 п. 5 закону від 15 липня 2011 р. про професії медсестри та акушерки (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), могли б мати вплив на виконання професії медсестри та акушерки на території Республіки Польща.»

(заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання заяви і чительний підпис). Заява повинна бути написана польською мовою за зразком):

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

б) документ 2 (якщо є можливість отримати його, в державі, з якої походить медсестра або акушерка):

Документ, який підтверджує відсутність професійних покарань та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює професію медсестри або акушерки;

6) Виданий відповідним органом документ (колишнім роботодавцем або професійним органом самоврядування) який посвідчує, що ви маєте як мінімум трирічний професійний досвід роботи медсестрою або акушеркою отриманий протягом п’яти років перед отриманням довідки, про яку йдеться у пункті 1.

7) Диплом медсестри або акушерки.

Цей документ потрібно легалізуватиу Консула Республіки Польща, котрий знаходиться на тереторії країни де був виданий диплом  або засвідчити апостилем (якщо документ був виданий навчальним закладом, який діє у системі вищої освіти країни, котра є учасником Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 р.,що відповідає вимогам легалізації офіційних закордонних документів).

8) Видані відповідним органом інші документи, які засвідчують наявність професійної кваліфікації, що відповідає спектру медичних послуг, які вказані у заяві, про яку йдеться у пункті 1

Вимоги, яким повинні відповідати подані вами документи до Міністра Охорони Здоров'я

1. Додайте переклади документів іноземними мовами на польську мову, підготовлені присяжним перекладачем з вашої країни або з Польщі (LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Присяжний перекладач повинен відповідіти нормам закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326)

2. Всі документи подаються в оригіналі. Ви можете подати копії замість оригіналів, якщо відповідність їх оригіналу засвідчена польським нотаріусом або консулом чи представником, що приймає участь у процесі подачі, який є адвокатом, юридичним радником, патентним повіреним або податковим радником.

Хід провадження

Міністр Охорони Здоров'я на підставі доданих до заяви документів у формі адміністративного рішення, погоджує або відмовляє у наданні згоди виконувати професію медсестри або акушерки на конкретний обсяг професійної діяльності, час і місце працевлаштування в медичній установі.

Перед прийняттям адміністративного рішення Міністр Охорони Здоров'я може також проконсультуватися з державним консультантом в області медсестринської справи або воєводським консультантом в області медсестринської справи, в районі, в якому медсестра або акушерка мають намір здійснювати професійну діяльність.

Якщо заявка не міститиме усіх необхідних документів Міністрств Охорони Здоров'я зв’яжеться з вами та попросить про відповідне її доповнення.

Надіслані документи будуть повернуті після закінчення процедури традиційною поштою на адресу кореспонденції, вказану в заявці, лише якщо ви звернулись до Міністра Охорони Здоров’я з таким запитом (ви можете в будь-який час зв’язатися з Міністром охорони здоров’я з проханням повернути подані документи).

Якщо ви отримали позитивне рішення, зверніться до відповідної (з точки зору вашого планованого місця працевлаштування) окружної ради медсестер та акушерок (okręgowa rada pielęgniarek i położnych )для отримання дозволу на здійснення професійної діяльності на вказаний у рішенні обсяг професійної діяльності, а також термін та місце їх виконання. Після подання рішення, яке ви отримали від Міністра Охорони Здоров’я, окружна рада медсестер та акушерок видасть вам право на працю та видасть документ «Право на здійснення професійної діяльності медсестри/ медбрата/ акушерки/ акушера* » та вносить медсестру або акушерку до реєстру (зазначеного у ст. 48 підп. 1 закону від 15 липня 2011 року про професії медсестри та акушерки).

* в залежності від вашої професійної кваліфікації

Як подати апеляцію

Якщо ви отримаєте негативне рішення, у вас є 14 днів, щоб подати заявку для повторного розгляду справи. Надішліть заявку на адресу МОЗ.

Куди подати або надіслати заявку

Ви можете надіслати заявку поштою на адресу:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

або подати її особисто або через уповноважену особу в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я

  • Особа яка є уповноважена до подачі документів від імені заявника, повинна представити документ, що посвідчує її особу а також доручення до подачі документів від імені заявника в Biurze Podawczym Ministerstwa, (Натисніть тут, щоб завантажити шаблон доручення)

або подати її до Консула Республіки Польща.

Коли подати заявку

Ви можете подати заявку в будь-який час.

Яка вартість

Послуга безкоштовна.

Пам’ятайте

1.Право на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки діє протягом 5 років з дати видачі і після закінчення цього терміну втрачає чинність у випадках:

1) коли медсестра або акушерка отримала право на здійснення професійної діяльності на території Республіки Польща на іншій основі;

2) винесення рішення про відкликання згоди Міністра Охорони Здоров’я на надання медичних послуг даною медсестрою або акушеркою, у випадку коли вона становить загрозу для життя або здоров'я пацієнтів. Відкликання згоди відбувається адміністративним рішенням;

3) виключення з реєстру, зазначеного у ст. 48 зак. 1;

4) через 5 років з дати його видачі;

5)повна або часткова недієздатність медсестри або акушерки;

6) медсестра або акушерка подає заяву про відмову від цього права;

7) смерть медсестри або акушерки.

Це право не можна буде продовжувати ще на один період, а також видавати нового права на здійснення професійної діяльності на тих самих умовах через 5 років з дати її видачі.

Після закінчення цього терміну медсестра чи акушерка зможе працювати за фахом в Польщі лише після нострифікації диплома або закінчення вищого навчального закладу I рівня (ступінь бакалавра) за напрямком медсестринства та акушерства.

2.На підставі отриманого дозволу на  працю за професією ви можете на території Республіки Польща працювати лише в медичному закладі вказаному в рішенні Міністра Здоровя.

3. На підставі дозволу на працю ви будете виконувати медичні послуги протягом 1 року під наглядом іншої медсестри або акушерки, призначеної керівником медичної установи, який видав вам довідку.

4. Медичний заклад працевлаштовує медсестру або акушерку на підставі трудового договору не довше ніж на період закінчення терміну дії права на працю.

5. Окружна рада медсестер та акушерок негайно після отримання від медичної установи, яка видала вам довідку, інформації про розірвання з вами трудового договору, викреслить вас з реєстру медсестер і акушерок, що буде рівнозначно закінченню вашого права на працю.

6. Після позитивного розгляду справи Міністр Охорони Здоров'я надсилає електронне зіставлене рішення відповідному консулу Республіки Польща за допомогою засобів електронного зв'язку.

Отримавши рішення, консул видає візу, якщо немає підстав для відмови в її видачі.

Добре знати

Протягом періоду працевлаштування за вищезазначеними правилами, як особа, яка здобула кваліфікацію за межами ЄС, ви можете:

1. нострифікувати свій диплом в одному з університетів у Польщі (якщо диплом відповідає умовам, визначеним окремими положеннями закону) або

2. розпочати навчання у вищому навчальному закладі I рівня (ступінь бакалавра) за напрямком медсестринства та акушерства.

Подаючи заяву на отримання згоди для здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки, диплом медсестри або акушерки, або його дублікат повинен бути належним чином засвідчений, а потім легалізований консулом або апостильований компетентним органом держави, в якій був виданий документ. В залежності від країни, що видала документ, буде застосовуватися певна процедура.

Процедура яку слід використовувати для підтвердження дійсності диплому залижить від того у котрій  країні він був виданим:

  • якщо диплом був виданий у країні, яка є учасницею Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних публічних документів (перелік цих країн можна знайти ТУТ), ви повинні подати заявкуна апостиль у компетентному відомстві країни, де диплом був виданий.
  • якщо диплом був виданий у країні, яка не є учасницею цієї Конвенції, вам доведеться подати заявку на його автентифікацію в компетентне відомство країни, де був виданий документ (найчастіше це Міністерство закордонних справ), а потім для його легалізації в польському консульстві. Якщо ви подасте до консула заяву про легалізацію документа (наприклад, диплома), за цю операцію стягується додаткова плата. Інформацію про це можна знайти на веб-сайті відповідного консульства - виберіть опції "Консульська інформація" - "Загальна інформація" - "Консульський збір".

У випадку, якщо автентифікація або легалізація документів або отримання апостиля є надмірно складними або неможливими, Міністр охорони здоров’я зможе звільнити заявника від цього обов’язку (стосується абсолютно виняткових ситуацій).

Де ви отримаєте додаткову інформацію

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться з нашою гарячою лінією (обслуговується PL, RU, UA, EN мовами)) або напишіть повідомлення.

Тел. (+48)  22 427 65 60

E-mail: [email protected]

Матеріали для завантаження

1. Зразок заяви:Wzór wniosku
Wzór​_wniosku​_11012021​_na​_czas​_i​_miejscedo​_wysłaniaost.docx 0.03MB

2. Перелік додаткових документів: Wykaz załączników
Wykaz​_załaczników​_na​_czas​_i​_miejsce​_-11012021​_r​_ost.docx 0.02MB

3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego pielęgniarki lub położnej

4. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

5. Szablon-zaświadczenie/promesa pielęgniarka lub położna

6. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną pielęgniarka lub położna

7. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

8. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

Правова основа

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2020 poz. 562

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych Dz.U. 2020 poz. 2401

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938