Лікар з України без спеціалізації

Умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря/лікаря стоматолога на території Польщі( для лікарів/лікарів стоматологів, котрі не мають кваліфікації лікаря спеціаліста за межами ЄС)

Хто може отримати:

Будь-яка особа, яка має громадянство України та диплом лікаря або лікаря стоматолога, що підтверджує закінчення принаймні 5-річного навчання за межами ЄС;

Крок 1: Отримай дозвіл від Міністра охорони здоров’я Польщі

Для отримання дозволу необхідні:

 1. диплом лікаря або лікаря стоматолога, що підтверджує закінчення принаймні 5-річного навчання за межами ЄС;
 2. заява що підтверджує повну цивільну дієздатність;
 3. документ/довідка - виданий лікарем, який засвідчує, що ваш стан здоров’я дозволяє працювати лікарем або лікарем стоматологом;
 4. документи, які свідчать про зразкову етичну поведінку.

Де можна займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря стоматолога на підставі отриманого дозволу

В будь-якій медичній установі на території Польщі, відповідно до наявних кваліфікацій.

Як вирішити справу та які документи подати?

Подайте власноручно підписану заяву міністру охорони здоров’я за наведеним нижче зразком, не забудьте вказати адресу для листування, адресу електронної пошти та номер телефону, а також додати всі перераховані нижче документи, необхідні для її розгляду (слід понумерувати документи за порядковим номером, зазначеним у заяві, переклади документів позначити буквою а):

 1. диплом лікаря або лікаря стоматолога, що підтверджує закінчення принаймні 5-річного навчання у вищому навчальному закладі. Легалізація дипломів або їх дублікатів та вироблення апостилю дипломів або їх дублікатів – в рамах цієї процедури не вимагається.

УВАГА! Особи, які перетнули кордон України з Польщею від 24 лютого 2022 року та пред'явили копію документа, що підтверджує перетин кордону(напр. закордонний паспорт або інший документ що підтверджує дату перетину кордону), і не мають оригіналу диплому можуть також пред'явити його у вигляді достовірної копії. Однак протягом 6 місяців після закінчення збройного конфлікту необхідно надіслати оригінал або нотаріально засвідчену копію вище вказаного документа.

 

 1. Заяву такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що є повністю дієздатним» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

Oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych"

 1. Документ/довідка - виданий лікарем, бажано спеціалістом з медицини праці, який засвідчує, що ваш стан здоров’я дозволяє вам працювати лікарем або лікарем стоматологом. Цей документ може бути виданий як польським лікарем, так і лікарем з країни вашого походження, але тоді він повинен бути перекладеним на польську мову присяжним перекладачем (цей документ має бути виданий не пізніше ніж за три місяці до подачі, тобто він діє впродовж трьох місяців з дня видачі).

 

 1. Документи, які свідчать про вашу зразкову етичну поведінку:

а) Документ

Заява такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що не був засуджений за навмисний злочин чи навмисний фінансовий злочин, а також проти мене не ведеться розслідування за вчинення навмисного злочину чи навмисного фінансового злочину та відсутні інші обставини, які у відповідності до Кодексу Лікарської Етики та інших положень законодавства в розумінні вимог визначених у 5 підпункті 1 пункту параграфа 5 закону «Про професію лікаря та лікаря-стоматолога» від 5 грудня 1996 року (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152), могли б мати вплив на виконання професії лікаря або лікаря-стоматолога на території Республіки Польща.» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

Oświadczenie

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

б) Документ  (за його наявності в державі походження лікаря)

Документ, який підтверджує відсутність професійних покарань та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професійну діяльність.

Вимоги, яким повинні відповідати документи, подані вами до Міністра охорони здоров’я

Додайте переклади документів іноземними мовами на польську мову, підготовлені присяжним перекладачем з вашої країни або з Польщі (LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Присяжний перекладач повинен відповідіти нормам закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).

Всі документи подаються в оригіналі. Замість оригіналів ви можете подати копії, якщо їх відповідність оригіналу засвідчено польським нотаріусом чи консулом або представником сторони, який виступає в якості адвоката, юридичного радника, патентного повіреного чи податкового радника. Винятки, зазначені в п. 1 вище.

Також потрібно додати документ із фотографією, що підтверджує громадянство (закордонний паспорт, посвідчення особи) і, у разі користування відстрочкою щодо форми документів, описаних вище червоним кольором, та документ що підтверджує дату перетину кордону з Польщею.

Куди подати або надіслати заяву з додатками

Ви можете надіслати заявку поштою на адресу:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Miodowa 15

00-952 Warszawa

або подати її особисто в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я (адреса та сама)

Хід провадження заяви

 1. Міністр охорони здоров’я на підставі документів, що додаються до заяви, видає згоду у формі адміністративного рішення або відмовляє у наданні згоди на виконання професії лікаря/стоматолога в суб'єкті, що здійснює медичну діяльність. Згода видається у формі рішення, яке підлягає негайному виконанню, тобто після його винесення;
 2. Якщо заява не міститиме усіх необхідних документів, то орган котрий розглядатиме її зв’яжеться з вами та попросить про відповідне її доповнення.
 3. Міністр охорони здоров’я після розгляду заяви надішле скан адміністративного рішення на адресу електронної пошти, вказану в заяві а його оригінал традиційною поштою на вказану адресу для кореспонденції.

Яка вартість

Послуга безкоштовна.

Крок 2: Отримай спеціальне умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря/лікаря стоматолога на території Польщі

 1. Якщо ви отримали позитивне рішення, зверніться до окружної медичної ради, компетентної за місцем вашої планованої роботи, щоб надати вам умовне право на виконання професії. Перелік міських лікарських рад Польщі знаходиться за поссиланням: https://nil.org.pl/dzialalnosc/izby-okregowe
 2. Після пред’явлення рішення міністра охорони здоров’я окружна медична рада надасть вам право на виконання професії та видасть документ "ліцензія на виконання професії лікаря" або "ліцензія на виконання професії стоматолога". Окружна медична рада надає право на виконання професії та видає документ "Ліцензія на виконання професії лікаря" або "Ліцензія на виконання професії стоматолога" протягом 7 днів (або 14 днів під час оголошення епідемічної загрози чи стану епідемії) з дня отримання рішення міністра охорони здоров'я. Окружна медична рада може попросити у вас той самий пакет документів, який необхідний для прийняття рішення міністром охорони здоров’я. Тому підготуйте ці документи у двох примірниках.
 3. Якщо окружна медична рада відмовила у видачі права на виконання професії або безуспішно минув строк на його надання - 7 днів (або 14 днів під час оголошення епідемічної загрози чи стану епідемії), ви можете виконувати професію на на підставі рішення міністра охорони здоров’я до отримання постанови окружної медичної ради. Якщо окружна медична рада відмовить у наданні права на виконання професії, ви можете продовжувати практику на підставі рішення міністра охорони здоров’я за умови подання апеляції до Вищої медичної ради, посилання на Вищу медичну раду, протягом 14 днів з моменту вручення постанови про відмову в наданні права на виконання.
 4. Якщо Вища медична рада відмовить у наданні права на виконання професії, ви можете продовжувати практику на підставі рішення міністра охорони здоров’я за умови подання апеляції до компетентного за місцезнаходженням Воєводського адміністративного суду, посилання на воєводські адміністративні суди, протягом 30 днів з моменту вручення постанови про відмову в наданні права на виконання.

Під час оголошення епідемічної загрози або стану епідемії професійні органи самоврядування: лаборанти, фармацевти, фізіотерапевти, лікарі та стоматологи, а також медичні сестри та акушерки видають право на виконання не пізніше 14 днів з дня отримання. необхідних документів, якщо особа, яка претендує на таке право, відповідає умовам, встановленим відповідними нормативними актами, що регулюють надання права на виконання професії.

Крок 3: Працевлаштування у медичному закладі

 1. На підставі присвоєного вам умовного права на виконання професії лікаря/стоматолога ви виконуватимете професію під наглядом наставника, який має звання спеціаліста або спеціаліста за спеціальністю 2 ступеня.
 2. На підставі присвоєного вам права на виконання професії ви можете її виконувати в будь-якому медичному закладі на території Республіки Польща.
 3. Протягом 7 днів з дня початку надання медичних послуг у цьому закладі повідомте міністру охорони здоров’я, в якому медичному закладі та на протягом якого періоду ви працюватимете. Міністра слід повідомити через Систему обліку лікарів (так звана SEL). Неповідомлення може стати підставою для відкликання вашої згоди на виконання професії лікаря/стоматолога. Згода відкликається адміністративним рішенням міністра охорони здоров’я.
 4. Право на виконання професії, надане на основі вищезазначених принципів, діє протягом 5 років з дня його видачі.
 5. Документи, подані вами разом із заявою, будуть повернуті після закінчення провадження традиційною поштою на адресу для листування, зазначену в заяві, тільки якщо ви подасте такий запит до міністра охорони здоров’я (звернутись до міністра охорони здоров’я можна за адресою у будь-який час із проханням повернути подані документи).

Додатки:

 1. Wykaz niezbędnych załączników.docx 0.02MB
 2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody Ministra Zdrowia - warunkowe bez spec.docx 0.03MB
 3. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia
 5. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną lekarz/ lekarz dentysta
 6. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

 

Де ви отримаєте додаткову інформацію

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться з нашою гарячою лінією (обслуговується PL, RU, UA мовами) або напишіть повідомлення.

E-mail: [email protected]