Умовне право на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки

З 30.12.2020 року діють нові правила які дозволяють на нових додаткових умовах влаштуватися на роботу в Польщу медсестрам/ медбратам та акушеркам/ акушерам, які отримали кваліфікації для виконання своїх професій в країнах, що не є членами ЄС.

Хто може скористатися?

Будь-яка особа, незалежно від громадянства (також громадяни Польщі), яка здобула кваліфікації медсестри або акушерки за межами території держав-членів Європейського Союзу, якщо:

1. має диплом медсестри або акушерки;

2. має повну дієздатність юридичну;

3. її стан здоров'я дозволяє виконувати професію медсестри або акушерки;

4. проявляє зразкову етичну поведінку

Як вирішити питання і які документи пред'явити

1. Подайте до Міністерства Здоров’я (Ministerstwo Zdrowia) заяву з власноручним підписом (відповідно до зразка, у ній вкажіть адресу для кореспонденції, e-mail та номер телефону)  та інші потрібні для розгляду наступні документи (пронумеруйте додані документи за порядковим номером, зазначеним у заяві і позначте переклади документів літерою "a"):

1) Заяву такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що є повністю дієздатним» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання і чительний підпис). Заява повинна бути написана польською мовою за зразком:

Oświadczenie

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych"

2) Документ/довідка - виданий лікарем, який засвідчує, що ваш стан здоров’я дозволяє вам працювати медсестрою або акушеркою. Цей документ може бути виданий  як польським лікарем, так і лікарем з країни вашого походження, але тоді він повинен бути перекладеним на польську мову присяжним перекладачем (цей документ має бути виданий не пізніше ніж за три місяці до подачі, тобто він діє впродовж трьох місяців з дня видачі);

3) Документи, які свідчать про Вашу зразкову етичну поведінку:

а) документ 1

Заява такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що не був засуджений за навмисний злочин чи навмисний фінансовий злочин, а також проти мене не ведеться розслідування за вчинення навмисного злочину чи навмисного фінансового злочину та відсутні інші обставини, які у відповідності до Кодексу професійної етики медсестри та акушерки Республіки Польща та інших положень законодавства в розумінні вимог визначених у ст. 35а підпункті 1 п. 5 закону від 15 липня 2011 р. про професії медсестри та акушерки (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), могли б мати вплив на виконання професії медсестри та акушерки на території Республіки Польща.»

(заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання заяви і чительний підпис) Заява повинна бути написана польською мовою за зразком:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

б) документ 2 (якщо є можливість отримати його, в державі, з якої походить медсестра або акушерка):

Документ, який підтверджує відсутність професійних покарань та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює професію медсестри або акушерки;

4) Виданий відповідним органом за кордоном документ (колишнім роботодавцем або професійним органом самоврядування) який посвідчує, що ви маєте як мінімум трирічний професійний досвід роботи медсестрою або акушеркою отриманий протягом п'яти років, безпосередньо перед  днем  подачі заявки.

5) диплом медсестри або акушерки. Від медсестри або акушерки, що претендує на умовне право виконувати професію медсестри або умовне право виконувати професію акушерки в період оголошення епідемічної загрози або режиму епідемії у Польщі не вимагається легалізація дипломів або їх дублікатів, а також не вимагається щоб дипломи або їх дублікати були засвідчені апостилем. Однак слід отримати від окружної ради медсестер (okręgowa rada pielęgniarek) відповідно вашого місця навчання посвідчення  про наявність кваліфікації відповідно до мінімальних вимог законодавства Європейського Союзу а також те, що ваш диплом, який підтверджує наявність формальної кваліфікації, відповідає документам, що підтверджують наявність формальної кваліфікації медсестри або акушерки згідно із законодавством Європейського Союзу.

6) Інші документи, що засвідчують наявність додаткової професійної кваліфікації, видані компетентним органом.

Вимоги, яким повинні відповідати подані вами документи до Міністра Охорони Здоров'я

1. Додайте переклади документів іноземними мовами на польську мову, підготовлені присяжним перекладачем з вашої країни або з Польщі (LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Присяжний перекладач повинен відповідіти нормам закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326)

2. Всі документи подаються в оригіналі. Ви можете подати копії замість оригіналів, якщо відповідність їх оригіналу засвідчена польським нотаріусом або консулом чи представником, що приймає участь у процесі подачі, який є адвокатом, юридичним радником, патентним повіреним або податковим радником.

Хід провадження

У період оголошення епідемічної загрози або стану епідемії у Польщі Міністр Охорони Здоров'я на підставі доданих до заяви документів у формі адміністративного рішення, погоджує або відмовляє у наданні згоди виконувати професію медсестри або акушерки в цей період. Міністр Охорони Здоров'я вказує в рішенні, чи медсестра або акушерка може виконувати професією самостійно, чи під наглядом іншої медсестри або акушерки.

Якщо медсестра або акушерка має щонайменше трирічний професійний досвід роботи медсестрою або акушеркою, отриманий протягом 5 років, безпосередньо перед днем подачі заяви, може отримати дозвіл на самостійне здійснення професійної діяльності.

Якщо вищевказана умова не може бути виконана медсестра або акушерка можуть отримати дозвіл здійснення професійної діяльності під наглядом іншої медсестри або акушерки.

Перед прийняттям адміністративного рішення Міністр Охорони Здоров'я може також проконсультуватися з державним консультантом в області медсестринської справи або воєводським консультантом в області медсестринської справи, в районі, в якому медсестра або акушерка мають намір здійсненювати професійну діяльність.

Якщо заявка не міститиме усіх необхідних документів Міністрств Охорони Здоров'я зв’яжеться з вами та попросить про відповідне її доповнення.

Надіслані документи будуть повернуті після закінчення процедури традиційною поштою на адресу кореспонденції, вказану в заявці, лише якщо ви звернулись до Міністра Охорони Здоров’я з таким запитом (ви можете в будь-який час зв’язатися з Міністром охорони здоров’я з проханням повернути подані документи) .

Якщо ви отримали позитивне рішення, зверніться до відповідної (з точки зору вашого місця працевлаштування) окружної ради медсестер та акушерок (okręgowa rada pielęgniarek i położnych )для отримання умовного права на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки в період оголошення епідемічної загрози або режиму епідемії у Польщі.

Після подання рішення, яке ви отримали від Міністра Охорони Здоров’я, окружна рада медсестер та акушерок видасть вам умовне право на працю та видасть документ «Право на здійснення професійної діяльності медсестри/ медбрата» або «Право на здійснення професійної діяльності акушерки/ акушера ».

У зазначених вище документах окружна рада медсестер та акушерок заміщує анотацію про те, що дане право на працю є умовним правом і вказує, чи може дана медсестра або акушерка виконувати професійну діяльність самостійно, чи під наглядом іншої медсестри або акушерки.

 Медсестра або акушерка, яка має умовне право на працю, що дає право на самостійне здійснення професійної діяльності, протягом перших 3 місяців праці в професії на території Республіки Польща, здійснює професію під наглядом іншої медсестри або акушерки.

Як подати апеляцію

Якщо ви отримаєте негативне рішення, у вас є 14 днів, щоб подати заявку для повторного розгляду справи. Надішліть заявку на адресу МОЗ.

Куди подати або надіслати заявку

Ви можете надіслати заявку поштою на адресу:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

або подати її особисто або через уповноважену особу в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я

  • Особа яка є уповноважена до подачі документів від імені заявника, повинна представити документ, що посвідчує її особу а також доручення до подачі документів від імені заявника в Biurze Podawczym Ministerstwa, (Натисніть тут, щоб завантажити шаблон доручення)

або подати її до Консула Республіки Польща.

Коли подати заявку

Ви можете подати заявку в будь-який час.

Яка вартість

Послуга безкоштовна.

Пам’ятайте

 1. В період оголошення епідемічної загрози або режиму епідемії у Польщі медсестра або акушерка, яка отримала кваліфікації медсестри або акушерки за межами території держав-членів Європейського Союзу, може отримати згоду на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки а також отримати умовне право на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки, якщо відповідає умовам, зазначеним у ст. 35а підп. 1 п. 3-5 і 7 закону від 15 липня 2011 року про професію медсестри та акушерки.

2. Медсестра або акушерка, яка отримала умовне право на працю не зможе працювати  в Польщі за межами закладу охорони здоров’я, призначеного для надання медичних послуг пацієнтам, які страждають на COVID-19 – окрім, якщо вона отримає додаткову згоду від Міністра Охорони Здоров’я.

3. Медсестра або акушерка, яка отримала умовне право на працю повідомляє Міністру Охорони Здоров'я, в якому медичному закладі і на який термін її працавлаштували, протягом 7 днів з дня надання медичних послуг в даному медичному закладі.

У випадку неповідомлення згода може бути відкликана. Відкликання згоди відбувається шляхом адміністративного рішення.

4. Умовне право на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки діє протягом 5 років з дати видачі і після закінчення цього терміну втрачає чинність. Це право не можна буде продовжувати ще на один період, а також видавати нового права на здійснення професійної діяльності на тих самих умовах через 5 років з дати її видачі. Після закінчення цього терміну медсестра чи акушерка зможе працювати за фахом в Польщі лише після нострифікації диплома або закінчення вищого навчального закладу I рівня (ступінь бакалавра) за напрямком медсестринства та акушерства.

Умовне право на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки діє протягом 5 років з дати видачі і після закінчення цього терміну втрачає чинність у випадках:

1) коли медсестра або акушерка отримала право на здійснення професійної діяльності на території Республіки Польща на іншій основі;

2) винесення рішення про відкликання згоди Міністра Охорони Здоров’я на надання медичних послуг даною медсестрою або акушеркою, у випадку коли вона становить загрозу для життя або здоров'я пацієнтів. Відкликання згоди відбувається адміністративним рішенням;

3) виключення з реєстру, зазначеного у ст. 48 зак. 1;

4) через 5 років з дати його видачі;

5) повна або часткова недієздатність медсестри або акушерки;

6) медсестра або акушерка подає заяву про відмову від цього права;

7) смерть медсестри або акушерки.

5. Міністр Охорони Здоров'я може шляхом адміністративного рішення надати дозвіл на на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки, яка має умовне право на працю, за межами лікувального закладу, призначеного для надання медичних послуг пацієнтам, які страждають на COVID-19. Цей дозвіл надається через заяву медсестри або акушерки. У рішенні вказується заклад, в якому медсестра або акушерка буде виконувати працю.

6. Після позитивного розгляду справи Міністр Охорони Здоров'я надсилає електронне зіставлене рішення відповідному консулу Республіки Польща за допомогою засобів електронного зв'язку.

Отримавши рішення, консул видає візу, якщо немає підстав для відмови в її видачі.

Добре знати

Протягом періоду працевлаштування за вищезазначеними правилами, як особа, яка здобула кваліфікацію за межами ЄС, ви можете:

1. нострифікувати свій диплом в одному з університетів у Польщі (якщо диплом відповідає умовам, визначеним окремими положеннями закону) або

2. розпочати навчання у вищому навчальному закладі I рівня (ступінь бакалавра) за напрямком медсестринства та акушерства.

Де ви отримаєте додаткову інформацію

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться з нашою гарячою лінією (обслуговується PL, RU, UA, EN мовами) або напишіть повідомлення.

Тел. (+48)  22 427 65 60

E-mail: [email protected]

Матеріали для завантаження

1. Зразок заяви: Wzór wniosku
Wzór​_wniosku​_11012021​_warunkowe​_PWZ​_piellub​_połoznej​_ost.docx 0.03MB

2.  Перелік додаткових документів: Wykaz załączników
Wykaz​_załaczników​_warunkowe​_PWZ​_piel​_lub​_połoznej​_​_-11012021​_r​_ost.docx 0.02MB

3. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

4. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną pielęgniarka lub położna

5. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

6. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

Правова основа

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2020 poz. 562

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych Dz.U. 2020 poz. 2401

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938