Pielęgniarka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu - Centrum Medycyny Ratunkowej

Oddział Neurochirurgii

Opis placówki medycznej:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej jest nowoczesnym miejscem pracy zatrudniającym ponad 1400 osób (w tym ponad 1200 na podstawie umów o pracę). Usługi świadczone w Szpitalu są na najwyższym poziomie, a pracownicy Szpitala robią wszystko, aby zapewnić swoim Pacjentom poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w stanach zagrożenia życia. Szpital zatrudnia najlepszych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, cieszy się zaufaniem pacjentów i pracowników, otrzymuje nagrody i wyróżnienia, posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm ISO. W Szpitalu im. Marciniaka funkcjonuje 16 oddziałów posiadających łącznie 578 łóżek oraz kilkanaście poradni, w tym Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 •  Realizacja przedmiotu umowy przez pracownika polega w szczególności na:
  1) wykonywaniu czynności służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów Szpitala i pozostawaniu w gotowości do ich wykonania;
  2) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na świadczeniu usług pielęgniarskich
  w Oddziale Neurochirurgii dotyczących:
  a) świadczeń zapobiegawczych;
  b) świadczeń diagnostycznych;
  c) świadczeń leczniczych;
  wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju
  i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;
  3) sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Szpitala zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: Pielęgniarstwo
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym

Czas pracy i system:

 • 37,55 h tygodniowo, zmianowy system czasu pracy

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 36 miesięcy
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia