Pielęgniarka położna

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Obszarem działania Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest teren Województwa Zachodniopomorskiego, szczególnie obszar byłego województwa koszalińskiego oraz część województw: słupskiego i pilskiego. Aktualnie, głównymi odbiorcami świadczeń Szpitala jest populacja około 600.000 osób zamieszkujących wschodnie tereny województwa zachodniopomorskiego.

W ramach Oddziału Położniczo – Ginekologicznego działa:

Izba Przyjęć
Pododdział Położniczy
Pododdział Patologii Ciąży
Pododdział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Blok Operacyjny i Porodowo-operacyjny
Pracownia Ultrasonograficzna
Pracownia Cytologii i Biocenozy
Szkoła Rodzenia

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 2 

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: położnictwo 
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia