Pielęgniarka

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.

Praca na różnych oddziałach

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.

Opis placówki medycznej:

Naszą misję realizujemy poprzez stosowanie następujących zasad:

Osoba którą się opiekujemy zostaje zawsze w centrum naszej uwagi. Popieramy i bronimy praw chorych i potrzebujących, mając na uwadze poszanowanie ich godności osobistej. Angażujemy się w obronę i promocję ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Szanujemy wolność sumienia i wyznania osób, którymi się opiekujemy oraz współpracowników.

Okazujemy stanowczość w respektowaniu wartości Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego: szpitalnictwo, jakość, szacunek, odpowiedzialność i duchowość.

Naszym celem jest stać się „Szpitalem pięknym – ważnym – bezpiecznym”. Chcemy, aby był piękny nie tylko dlatego, że został odnowiony, że przywrócono zabytkowi daną świetność, ale piękny przede wszystkim tym, co dzieje się w środku – nowoczesna medycyna i duch św. Jana Bożego założyciela Zakonu Bonifratrów.

Ważny Szpital na medycznej i naukowej mapie regionu oraz bezpieczny Szpital – gdzie pacjenci przychodzą z zaufaniem.

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

 • Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostycznym i leczniczym
 • Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym.
 • Stwarzanie warunków służących ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności personelu.
 • Rozwój Szpitala – nowe kierunki działalności oraz zwiększenie zakresu i liczby wykonywanych usług medycznych
 • Popularyzowanie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia – organizowanie wystaw, akcji samarytańskich, współpraca z innymi organizacjami
 • Działalność dydaktyczną w zakresie kształcenia kadr medycznych

Systematyczne badania satysfakcji Pacjentów i opinii naszych Klientów instytucjonalnych.
Stałe monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów przebiegających w Szpitalu.
Deklarujemy zapewnienie zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki oraz
pełne zaangażowanie własne i całego personelu w proces ciągłego doskonalenia systemu
zarządzania jakością.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 5

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lat po specjalizacji
 • specjalizacja: różne
 • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto):  do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia