Pielęgniarka

Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.

Oddziały szpitalne

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Opis stanowiska:

ilość wolnych etatów: 10

 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej stosownie do stanu zdrowia pacjenta oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania (indywidualizacja opieki)
 •  wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych
 • wykonywanie zleceń lekarskich
 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych
 • przygotowywanie pacjentów do badań specjalistycznych
 • dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych przy pacjencie oraz rozpoznanych problemów pielęgnacyjnych
 • uczestnictwo w raportach pielęgniarskich i obchodach lekarskich
 • przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej
 • dbałość o czystość i estetykę stanowiska pracy oraz aparaturę i sprzęt medyczny
 • zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej usterek i awarii zaistniałych w oddziale
 • przestrzeganie standardów postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego
 • pracodawca oferuje pomoc mentora

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata, wykształcenie kierunkowe
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym 
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas pracy i system:

 • 37,55 godz. tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): od 4000 zł + dodatki
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • darmowe wyżywienie