Lekarz urolog

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Oddział Urologii

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W oddziale zapewnia się szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie:
Diagnostyki i leczenia nowotworów układu moczowego:

Rak nerki, rak miedniczki nerkowej, rak moczowodu:

Pozaotrzewnowe usunięcie nerki (nefrektomia pozaotrzewnowa) operacja otwarta
Przezotrzewnowe, laparoskopowe usunięcie nerki
Częściowa resekcja nerki/usunięcie guza nerki – NSS –operacja otwarta
Pozaotrzewnowe usunięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia) operacja otwarta
Rak/guz/brodawczak pęcherza moczowego:

Cystoskopia
Biopsja pęcherza moczowego
Laserowa ablacja guza pęcherza moczowego
Przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego – TUR-BT
Radykalne usunięcie pęcherza moczowego wraz z regionalnymi węzłami chłonnym – (cystoprostatectomia, cystectomia, limfadenectomia) operacja otwarta
Rak gruczołu krokowego:

Przezodbytnicza gruboigłowa biopsja stercza pod kontrolą USG/TRUS
Prostatectomia radykalna – operacja otwarta
Rak jądra:

Usunięcie jądra z dostępu przez kanał pachwinowy
Diagnostyki i leczenia kamicy układu moczowego:

Kamica nerkowa:

Przezskórna, endoskopowa nefrolitotomia – PCNL
Pyelolitotomia – operacyjne usunięcie złogu z miedniczki nerkowej
ESWL
Kamica moczowodowa:

Przezcewkowe, endoskopowe kruszenie złogów za pomocą lasera holmowego – URSL
Stentowanie moczowodu cewnikiem double-J (DJ)
Ureterolitotomia – operacyjne usunięcie złogu z moczowodu
Kamica pęcherza moczowego:

Laserowe rozkruszenie i usunięcie złogu/złogów pęcherza moczowego (laser holmowy)
Operacyjne usunięcie złogu/złogów – cystolithotomia
Diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH:

Przezcewkowe, endoskopowe nacięcie prostaty – TUIP
Przezcewkowa, endoskopowa elektroresekcja gruczolaka okołocewkowego – TUR-P
Przezpęcherzowa, otwarta operacja wyłuszczenia gruczolaka okołocewkowego – adenomectomia
Leczenia torbieli nerek:

Laparoskopowe, przezotrzewnowe wycięcie ściany torbieli nerki
Nakłucie i opróżnienie torbieli nerki pod kontrolą USG
Leczenia wodniaka jądra i torbieli nasiennej najądrza:

Nakłucie i opróżnienie torbieli najądrza/wodniaka jądra
Operacyjne usunięcie torbieli najądrza/wodniaka jądra
Leczenia zwężeń cewki moczowej:

Przezcewkowe, endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej laserem holmowym lub uretrotomem
Innych zabiegów urologicznych w obrębie układu moczowego:

Cystoskopia diagnostyczna i kontrolna
Wykonanie/wymiana pod kontrolą USG przezskórnej przetoki nerkowej – PPN metodą nakłucia
Endoskopowe stentowanie moczowodu cewnikem double-J (DJ), wymiana cewnika DJ, usunięcie cewnika DJ

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: urologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka