Lekarz SOR

SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Opis placówki medycznej:

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) wykonywane są procedury medyczne obejmujące diagnozowanie i leczenie chorych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Udzielane świadczenia polegają na segregacji medycznej (potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowia), diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.

Szpitalny Oddział Ratunkowy obejmuje swoją opieką pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego , skierowanych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz z nagłymi dolegliwościami i urazami bez skierowania.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 4
 • Świadczenia medyczne realizowane w SOR to głównie diagnostyka i leczenie niezbędne do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta, zagrożonych na skutek ostrych stanów internistycznych , zatruć, wypadków czy różnego typu urazów.Wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo – ortopedycznej. Pacjenci po wstępnej diagnostyce, leczeniu i założeniu dokumentacji medycznej są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych. W przypadku gdy nie jest konieczne dalsze leczenie, po uzyskaniu pomocy w SOR wypisani są do domu.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: medycyna ratunkowa, chirurgia ogólna
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc ze strony projektu MedMobilityPoland:

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka
 • pomoc mentora