Lekarz rehabilitacji medycznej

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.

Oddział rehabilitacji

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 6

Wymogi stanowiska:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: rehabilitacja medyczna
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Wymiar czasu pracy i system:

 • wymiar pełny, podstawowy system czasu pracy, dyżury

Pracodawca  oferuje:

 • okres zatrudnienia: maksymalnie 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka: do uzgodnienia, w zależności od posiadanych kwalifikacji

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc mentora