Lekarz rehabilitant

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

Oddział Rehabilitacyjny

Opis placówki medycznej:

Oddział rehabilitacyjny został utworzony z myślą o pacjentach, którzy ze względu na rodzaj schorzenia wymagają stałego nadzoru podczas procesu rehabilitacyjnego, mają trudności w samodzielnym poruszaniu się lub z racji dużych odległości między miejscem zamieszkania a pracownią.
Najliczniejszą grupę stanowią pacjenci z trwałym lub czasowym uszkodzeniem funkcji ruchowych powstałych po udarze mózgu, uszkodzeniu rdzenia kręgowego zabiegach neurochirurgicznych lub w następstwie chorób zwyrodnieniowych.
Koordynator pododdziałów rehabilitacyjnych wraz z magistrem rehabilitacji opracowują rodzaj terapii indywidualnie dla każdego pacjenta z uwzględnieniem jego schorzenia i potrzeb.
Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w pracowni rehabilitacyjnej. Natomiast chorzy, którzy z powodu schorzenia są unieruchomieni w łóżkach mają wykonywane zabiegi bezpośrednio na sali lub są dowożeni na wózkach do pracowni.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: rehabilitacja
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia