Lekarz rehabilitacji medycznej

SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

Oddział rehabilitacji

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Szpital Ogólny im dr Witolda Ginela w Grajewie prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Opis stanowiska:

  • opracowanie rodzaju terapii indywidualnie dla każdego pacjenta z uwzględnieniem jego schorzenia i potrzeb.
  • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: rehabilitacja medyczna
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia