Lekarz radiolog

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddziału diagnostyki

Opis placówki medycznej:

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: Podstawowej opieki zdrowotnej. Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego. Pogotowia i pomocy doraźnej. Przeprowadzania badań profilaktycznych. Anestezjologii i intensywnej terapii.  Ratownictwa medycznego.  Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (szkolna). Rehabilitacji medycznej. Wykonywania badań diagnostycznych. Transportu sanitarnego.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: radiologia
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia