Lekarz radiolog

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Opis placówki medycznej:

Szpital Powiatowy w Pruszkowie udziela świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnie i stacjonarnie. W swojej strukturze posiada następujące oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgiczny, neonatologiczny, ginekologiczno-położniczy, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, NPL.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 1
  • – ordynacja i pełnienie dyżurów w oddziałach szpitala,
    – dyżury w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: w zależności od posiadanej specjalizacji
  • specjalizacja: radiologia

Czas pracy i system:

  • podstawowy system czasu pracy z dyżurami medycznymi

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): w zależności od rodzaju umowy
  • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna – do uzgodnienia