Lekarz pulmonolog

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ PULMONOLOGII, DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Częścią Oddziału jest Pracownia Bronchoskopowa, w której wykonujemy badania endoskopowe dróg oddechowych z użyciem videobronchoskopów i bronchoskopu optycznego oraz Pracownia Spirometryczna, która dysponuje kabiną do badań bodypletyzmograficznych oraz specjalistyczną aparaturą do wykonywania spirometrii.

Przy Oddziale mieszczą się Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradnia Domowego Leczenia Tlenem.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: pulmonologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc mentora