Lekarz psychiatria

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oddział ogólnopsychiatryczny

Opis placówki medycznej:

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie jest jednostką samodzielną od 1996 roku , administracyjnie podlega Samorządowi Województwa warmińsko – mazurskiego. Cieszy się niemal 60 letnią tradycją sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Szpital zajmuje niszę stacjonarnego i ambulatoryjnego lecznictwa na podstawie wyznaczonej rejonizacji dla ludności powiatów: ełckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, oleckiego, gołdapskiego, piskiego, węgorzewskiego oraz pozostałej części województwa warmińsko-mazurskiego, województw ościennych, przyjezdnych z innych części kraju i cudzoziemców.

Nasz Szpital jest jednym z trzech specjalistycznych szpitali w województwie warmińsko- mazurskim o profilu psychiatrycznym i posiadającym w swych strukturach Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2
 • Lekarz – specjalista psychiatrii rozpoznaje, różnicuje i leczy zaburzenia psychiczne, nerwice, uzależnienia (narkomanie, lekomanie, alkoholizm, nikotynizm i inne), choroby psychiczne i zespoły nieprzystosowania społecznego; podejmuje
  działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom psychicznym.
  Zadania lekarza specjalisty psychiatrii to m.in.:
  – badanie psychiatryczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia, rozpoznania lub kontroli i oceny stanu psychicznego;
  – nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
  – kierowanie chorych na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
  – przeprowadzanie prób (testów) sprawności psychicznej w dziedzinie poznawczej, psychoruchowej oraz rozwoju sfery afektywnej;
  – interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
  – formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych (różnicowych);
  – leczenie metodami niezabiegowymi (farmakoterapia, psychoterapia, terapia zajęciowa i inne) zaburzeń psychicznych i
  zespołów psychoorganicznych, upośledzenia umysłowego, nerwic, uzależnień oraz innych chorób psychicznych i zespołów nieprzystosowania społecznego.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: choroby wewnętrzne,
 • wykształcenie wyższe medyczne, posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii
 • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym
 • posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza psychiatry na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Czas pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa kontraktowa