Lekarz psychiatra

Specjalistyczny Szpital im Ks.Biskupa Józefa Nathana

Oddział psychiatryczny

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Szpital posiada oddziały psychiatrii ogólnej dla dorosłych, oddziały sądowo- psychiatryczne o podstawowym i wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, oddział terapii uzależnień od alkoholu, oddział rehabilitacji neurologicznej oraz ZOL.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 5
 • wykonywanie obowiązków lekarza specjalisty w oddziałach psychiatrycznych,pełnienie całodobowych dyżurów

Wymagania:

 • specjalizacja: psychiatria
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo
 •  całodobowe dyżury

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat;
 • wynagrodzenie (brutto): 12 000 tys. brutto ( bez dyżurów) na umowie o pracę inny rodzaj umowy – stawka godzinowa do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: każdy rodzaj umowy do wyboru
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka
 • pomoc w zorganizowaniu żłobka i przedszkola dla dzieci