Lekarz psychiatra

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Oddział zakładu opiekuńczo-leczniczego

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid – 19

Wymagania:

  • specjalizacja: psychiatria
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • 37,55 tygodniowo lub
  • nienormowany czas pracy

Pracodawca  oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): 7000-15000 zł, do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
  • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
  • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka