Lekarz POZ

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE

PORADNIA LEKARZA POZ

Opis placówki medycznej:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie prowadzi działalność leczniczą w wydzielonym zakładzie leczniczym pod nazwą Zespół Opieki Ambulatoryjnej zwanym dalej Zespołem. Zespół Opieki Ambulatoryjnej w Knurowie składa się z pięciu przychodni świadczących usługi medyczne w zakresie:
– Podstawowa Opieka Zdrowotna,
– Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologia, neurologia, okulistyka, laryngologia, diabetologia, okulistyka, urologia, dermatologia),
– Rehabilitacja Lecznicza – Fizjoterapia dla Dzieci
– Medycyna Pracy
– Poradnia reumatologiczna

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • Lekarz POZ – zgodnie z wymogami rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych POZ oraz ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • kurs języka polskiego
 • pomoc mentora