Lekarz pediatra

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU

Kliniki pediatryczne

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Klinika Obserwacyjno – Zakaźna Dzieci

 

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno – leczniczym dla dzieci i młodzieży. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.
Szpital rozpoczął działalność w 1988r. jest nowoczesnym, pełno profilowym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. W 15 klinikach i oddziałach hospitalizowanych jest rocznie prawie 20 tys. osób a w 35 poradniach specjalistycznych leczy się prawie 140 tys. pacjentów. 

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 5

Wymagania:

  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • specjalizacja: pediatria
  • lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu bez ograniczeń
  • Sprawowanie opieki nad chorymi hospitalizowanymi w Klinice zgodnie z obowiązującym podziałem pracy, w szczególności przeprowadzanie wstępnego obchodu, referowanie Kierownikowi stanu zdrowia chorych powierzonych opiece, wydawanie personelowi pielęgniarskiemu zaleceń dotyczących opieki nad chorymi oraz kontrolowanie ich wykonywania, udzielanie porad i konsultacji w Poradni nadzorowanej przez Klinikę, udzielanie konsultacji pacjentom hospitalizowanym w innych Klinikach, pełnienie dyżurów lekarskich, zgodnie z ustalonym harmonogramem

Czas pracy i system:

  • 37, 55 tygodniowo, dyżury

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia