Lekarz pediatra

SPZOZ - Zespół Zakładów im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

Oddział Pediatryczny

Opis placówki medycznej:

Oddział dziecięcy naszego Szpitala oferuje m. in. usługi z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego tj. od okresu noworodkowego aż do 18 roku życia. Wśród naszych pacjentów najliczniejszą grupę stanowią dzieci ze schorzeniami układu oddechowego, u których po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki, pozwalającej na zróżnicowanie podłoża choroby, prowadzimy kompleksową terapię ukierunkowaną na zwalczanie określonego czynnika chorobotwórczego. Dzieci u których wykryty został czynnik alergiczny leczone są zgodnie z zaleceniami konsultantów i według ogólnokrajowych standardów, przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury do areozoloterapii.

Kolejną dość liczną grupą pacjentów są dzieci ze schorzeniami układu moczowego, głównie z nawracającymi zakażeniami, oraz z zaburzeniami oddawania moczu. Dobra współpraca z pracownią diagnostyki obrazowej (a w jej efekcie możliwość szybkiego wykonania takich badań układu moczowego jak np. cystouretrografia, urografia, czy USG) pozwala nam na szybkie postawienie właściwej diagnozy. W kompleksowym podejściu do tej grupy chorób mamy bogate doświadczenie skutkujące wyraźnym spadkiem liczby przypadków następczej przewlekłej niewydolności nerek wynikającej z nie wykrytej na czas uropatii.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: pediatria
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia