Lekarz pediatra

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Oddział Pediatryczny

 Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: lecznictwa szpitalnego, pomocy doraźnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji, diagnostyki oraz zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.

Kadrę medyczną szpitala tworzy zespół z wieloletnim doświadczeniem i o wysokich kompetencjach.

W SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują następujące oddziały szpitalne: wewnętrzny z podziałem kardiologii z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, otolaryngologiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, chirurgiczny, anestezjologii intensywnej terapii, urazowo-ortopedyczny, urologiczny, zakaźny, rehabilitacji, szpitalny oddział ratunkowy oraz blok operacyjny.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 2

Posiada 22 sale chorych (w tym 3 sale 1- 2 osobowe z łazienkami, pozostałe sale są 2-3 osobowe) mieszczące 35 łóżek. Podzielony jest na dwa odcinki: odcinek dzieci młodszych i odcinek dzieci starszych. W oddziale mogą przebywać opiekunowie wraz z dziećmi w ramach pobytu całodobowego (posiadamy łóżka i zapewniamy wyżywienie dla opiekunów)

Personel oddziału stanowi 4 lekarzy, w tym 3 specjalistów pediatrii, 1 lekarz w trakcie specjalizacji, 1 psycholog, 29 pielęgniarek, 1 sekretarka, 10 salowych, 1 sanitariusz.

W procesie diagnostyczno-leczniczym, na co dzień, Oddział Pediatryczny współpracuje z Oddziałem Laryngologiczym, Chirurgicznym, Urologicznym, Ortopedycznym oraz z Oddziałem Chorób Zakaźnych. W Szpitalu wykonywane są badania laboratoryjne, bakteriologiczne, radiologiczne, USG, EEG.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: pediatria
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia