Lekarz onkolog

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii

Opis placówki medycznej:

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chemioterapii zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych.
Do zadań oddziału należy przede wszystkim:

1) diagnostyka chorób nowotworowych:
a) trepanobiopsja szpiku,
b) BAC zmian patologicznych,
c) diagnostyka obrazowa,

2) leczenie chorób nowotworowych:
a) podawanie cytostatyków,
b) monitorowanie wyników,

3) monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego,

4) wykonywanie biopsji pod kontrolą TK, USG,

5) współpraca w obszarze diagnostyczno – leczniczym z innymi medycznymi komórkami organizacyjnymi Szpitala, w szczególności z Zakładem Radiologii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratorium Bakteriologicznym,

6) uczestnictwo w konsyliach w ramach pakietu DILO (szybka diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych)

Stosujemy wielolekowe programy chemioterapii przy użyciu nowoczesnego sprzętu bezpiecznego dla pacjentów i personelu. Systematycznie wprowadzamy nowe metody leczenia nowotworów (cytostatyki nowej generacji, leki celowane, immunoterapia itp.). Leczenie prowadzimy zgodnie z uznanymi standardami zalecanymi przez Centrum Onkologii w Warszawie.

Zajmujemy się również diagnostyką chorób nowotworowych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod na bazie pracowni radiologicznej, histopatologicznej, mikrobiologicznej, endoskopowej, MRI i laboratorium analitycznego. Wykonujemy biopsje narządów pod kontrolą USG i TK oraz biopsje i trepanobiopsje szpiku kostnego. Prowadzimy badania kliniczne dotyczące wielu nowotworów.

Personel lekarski i pielęgniarski oddziału systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne specjalizacje i uczestnicząc w licznych kursach, sympozjach i konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Na co dzień współpracujemy z Oddziałem Radioterapii NU-MED w Elblągu, Kliniką Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii w Warszawie, Poradnią Onkologiczną w Elblągu oraz z innymi wysokospecjalistycznymi ośrodkami medycznymi. W razie potrzeby zapewniamy pacjentom konsultację hematologa z Kliniki Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz opiekę psychologa klinicznego.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą odbywanie staży specjalizacyjnych. Przy oddziale funkcjonuje Oddział Dzienny Chemioterapii.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 3

Wymagania:

 • specjalizacja: Lekarz onkolog
 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w polskim podmiocie leczniczym (lekarz ze specjalizacją i przynajmniej trzyletnim doświadczeniem) lub pełną procedurą (lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu bez ograniczeń)

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto):  do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc specjalisty
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • możliwość otrzymania wsparcia finansowego na cele mieszkaniowe (nawet do 4500 zł. Wsparcia)
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka