Lekarz neurolog

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Oddział Neurologiczny

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: lecznictwa szpitalnego, pomocy doraźnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji, diagnostyki oraz zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego.

Kadrę medyczną szpitala tworzy zespół z wieloletnim doświadczeniem i o wysokich kompetencjach.

W SP ZZOZ w Kozienicach funkcjonują następujące oddziały szpitalne: wewnętrzny z podziałem kardiologii z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, otolaryngologiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, chirurgiczny, anestezjologii intensywnej terapii, urazowo-ortopedyczny, urologiczny, zakaźny, rehabilitacji, szpitalny oddział ratunkowy oraz blok operacyjny.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 2

Oddział Neurologii – 12; Pododdział Udarowy – 16, w tym 4 łóżka Intensywnego Nadzoru Udarowego, 1 łóżko Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

Oddział Neurologii zapewnia kompleksową diagnostykę i terapię schorzeń układu nerwowego i leczenia trombolitycznego u pacjenta z udarowym niedokrwieniem mózgu. Mamy dostęp do metod diagnostycznych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, angio CT, USG Dopplera tętnic domózgowych, Echo serca, Holter EKG, Holter RR. Oddział zapewnia wczesną rehabilitację. Prowadzi terapię logopedyczną oraz psychologiczną.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: neurologia
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia