Lekarz neurolog

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.

Oddział neurologii

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
Wymogi stanowiska:
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: neurologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
Wymiar czasu pracy i system:
 • pełny, dyżury
Pracodawca  oferuje:
 • okres zatrudnienia: maksymalnie 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka: do uzgodnienia
  w zależności od posiadanej kwalifikacji

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc mentora