Lekarz anestezjolog

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Szczegółowe informacje na temat oddziału można znaleźć na stronie oddziału:  http://www.szpital-biskupiec.pl/oddzialy/oddzial-anastezjologii-i-intensywnej-terapii

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 1
  • szczegółowy zakres obowiązków jest określany indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danego oddziału

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: anestezjolog
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę