Lekarz neurolog

Wielospecjalistyczny Szpital - samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Zgorzelcu

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Oddział przygotowany na 28 łóżek: Oddział Neurologiczny (12) Pododdział Udarowy (16 )

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 2
 • m.in.
  – ocena urazów układu nerwowego
  – badanie czynności układu nerwowego
  – udzielanie porad neurologicznych
  – współpraca z innymi specjalistami
  – kwalifikacja pacjentów do dalszego leczenia
  – uzupełnianie wymaganej dokumentacji

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: neurologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 •  37,55 tygodniowo, dyżury

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 3 – 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka – do uzgodnienia, w zależności od wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wolnego etatu
 • pomoc w przeprowadzeniu procedury zatrudnienia

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc mentora