Lekarz neonatolog

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ NEONATOLOGII Z PODODDZIAŁAMI: ASEPTYCZNYM SEPTYCZNYM Z PATOLOGIĄ I INTENSYWNĄ TERAPIĄ NOWORODKA

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W Oddziale diagnozujemy i leczymy schorzenia oraz wady wrodzone dzieci w okresie noworodkowym.

Zapewniamy całodobową opiekę z zakresu neonatologii i intensywnej terapii noworodka, mającą na celu utrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie noworodków w stanach zagrożenia życia.

W Oddziale leczone są też dzieci urodzone przedwcześnie i z ciąż powikłanych, m. in.:

wcześniaki urodzone z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała,
noworodki matek cukrzycowych,
noworodki z konfliktem serologicznym i innymi zaburzeniami hematologicznymi.

Do Oddziału na diagnostykę i leczenie przyjmowane są dzieci z domów do 1. miesiąca życia.

Zapewniamy opiekę również zdrowym noworodkom urodzonym w Szpitalu lub przyjętym po porodzie poza Szpitalem w zakresie:

karmienia naturalnego i porad laktacyjnych dla matek,
szczepień ochronnych,
badań przesiewowych.

W przypadku zdrowych noworodków pracujemy w systemie rooming-in, tzn. mama przebywa w sali razem z dzieckiem, dzięki czemu ma z nim bliski i nieprzerwany kontakt od dnia urodzenia.

Sale intensywnej terapii noworodka są w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do postępowania z dziećmi w stanie zagrożenia życia. Dysponujemy m. in.:

aparatami do wspomagania oddechu CPAP,
respiratorami,
lampami do fototerapii,
pompami infuzyjnymi,
inkubatorami,
monitorami funkcji życiowych (kardiomonitor, pulsoksymetr),
stanowiskami do resuscytacji

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 2

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: neonatologia
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia