Lekarz Neonatolog

Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

OAiIT, Chirurgia, Pediatria

Opis placówki medycznej:

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie:
I stopień w sieci szpitali.
8 oddziałów szpitalnych: Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo, Neonatologia, Pediatria, Wewnętrzny z pododdziałem Chorób Płuc, Anestezjologia i Intensywna Terapia, Rehabilitacyjny, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Psychiatryczny Centrum Zdrowia Psychicznego.
Zakłady: Radiologia (RTG, USG, TK), Laboratorium Analityczne, Bakteriologia, Serologia i Bank Krwi, Fizjoterapia, Pracownia EEG, Pracownia Endoskopii, Dział Farmacji.
Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna (POZ)
Zespół Poradni Specjalistycznych

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • Praca w danym Oddziale łącznie z dyżurami

Wymagania:

 • specjalizacja: pediatria
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
 • posiadanie kwalifikacji i specjalizacji oraz doświadczenie pracy w oddziałach szpitalnych
 • mile widziana dobra znajomość języka polskiego 

Czas pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo plus dyżury medyczne

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lat
 • wynagrodzenie (brutto): w zależności od stopnia specjalizacji według rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka
 • pomoc przy składaniu wniosków do MZ w sprawie zezwoleń na pracę