Lekarz na izbie przyjęć

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z/ s w Kup

Izba Przyjęć

Opis placówki medycznej:

Szpital w Kup jest szpitalem typowo zachowawczym, oprócz Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu funkcjonują: Oddział Chorób Płuc, Oddział Geriatryczny, Oddział Reumatologiczny i bardzo dobrze rozwinięty Dział Fizjoterapii. Jednoczasowo w Szpitalu w Kup dyżuruje 2 lekarzy. W Szpitalu działa całodobowa Izba Przyjęć.

W godzinach od 7.25 do 15.00 w dni robocze obsługę lekarską zgłaszających się pacjentów zapewnia Kierownik Izby Przyjęć. W pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy obsługę lekarską zapewniają lekarze dyżurni.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • opis stanowiska/obowiązki: Diagnostyka i leczenie chorych , zgłaszających się do Izby Przyjęć, prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej, orzekanie o stanie zdrowia, kierowanie pacjentów po wykonaniu wstępnej diagnostyki, do odpowiedniego oddziału szpitalnego lub innej placówki medycznej.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: posiadana specjalizacja
 • specjalizacja: choroby wewnętrzne lub pokrewna
 • znajomość języka polskiego w mowie (komunikatywny) i piśmie (do wypełniania dokumentacji medycznej
 • umiejętność nawiązywania szybkiego i dobrego kontaktu z pacjentami
 • konieczna podstawowa znajomość obsługi programów komputerowych
 • rzetelność, precyzja i dokładność
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • 37:55
 • dyżury lekarskie

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lata
 • wynagrodzenie (brutto): 10 000 zł
 • rodzaj zatrudnienia: do ustalenia
 • pomocy w zorganizowaniu szkoły dla dzieci