Lekarz medycyny ratunkowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Opis placówki medycznej:

Szpitalny Oddział Ratunkowy to wydzielony w strukturach Zakładu samodzielny oddział zabiegowy z własnym zapleczem ambulatoryjno – konsultacyjnym i podstawowym zapleczem diagnostycznym. Współpracuje z zespołami ratunkowymi (karetki wypadkowe W i reanimacyjna R).

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 1
  • Zakres obowiązków: udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przyjęciu, stabilizacji funkcji życiowych, wstępnej diagnostyce i leczeniu nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych i dzieci, pomoc ofiarom katastrof, udzielanie pierwszej pomocy.

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: medycyna ratunkowa
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia