Lekarz medycyny ratunkowej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Opis placówki medycznej:

Szpitalny Oddział Ratunkowy – udziela pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się osobiście. W części przypadków pacjent po uzyskaniu pomocy w SOR może wrócić do domu, pozostali chorzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 2

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja:  medycyna ratunkowa
  • komunikatywna znajomość języka polskiego
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia:  do uzgodnienia