Lekarz medycyny ratunkowej / Interna / Kardiolog

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szpitalny Oddział Ratunkowy (Znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu Covid)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis placówki medycznej:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, funkcjonujący na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku.

Oddział udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Na Szpitalny Oddział Ratunkowy rocznie zgłasza się około 36 tysięcy pacjentów, z czego hospitalizacji wymaga około 19 tysięcy chorych. Pozostali mają udzieloną pomoc medyczną ambulatoryjną i są kierowani do leczenia w lecznictwie otwartym.

Tutejszy Oddział SOR świadczy wysoką jakość usług medycznych dzięki zaangażowaniu całego personelu oraz jego fachowej wiedzy medycznej i wysokim kwalifikacjom zawodowym.

Opis stanowiska:

 • praca na SOR
 • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: Lekarz Internista / Medycyna ratunkowa / Kardiologia
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia:  do uzgodnienia

Dodatkowa pomoc projektu MedMobilityPoland: 

 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • kurs języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka
 • pomoc mentorska