Lekarz medycyny paliatywnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Oddział Medycyny Paliatywnej sprawuje opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi schorzeniami.

Zazwyczaj są to pacjenci z chorobą nowotworową, znajdujący się z reguły w terminalnym okresie choroby, wymagający leczenia objawowego np. bólu, duszności, wymiotów oraz innych dokuczliwych objawów somatycznych, trudnych do opanowania w warunkach domowych.

Celem tych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania: 

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: medycyna paliatywna
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia