Lekarz kardiolog

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Oddział Kardiologiczny, Oddział Covid

Oddział Covidowy –  przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.
Opis placówki medycznej:
Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną gwarantującą szybkie i prawidłowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze pacjenta. Szczególne znaczenie ma fakt posiadania tak wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego jak: tomograf komputerowy, cyfrowy mammograf, videokolonoskopy, videogastrofiberoskopy, aparaty USG, laparoskop, nowoczesna aparatura RTG, laboratoryjny sprzęt medyczny, dializatory pozaotrzewnowe oraz najnowocześniejszy sprzęt monitorujący parametry życiowe pacjenta.
Opis stanowiska:
 • ilość wolnych etatów: 2
 • Oddział Kardiologii dysponuje 33 łóżkami szpitalnymi, w tym 7-osobową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego (OIOK). Pracuje w nim 8 lekarzy, w tym dwóch specjalistów kardiologii, jeden hypertensjolog oraz specjalizujący się w kardiologii.
 • Oddział oferuje pełną nieinwazyjną diagnostykę i leczenie chorób serca i układu krążenia takich jak zawał serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, choroby zapalne serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia. W ramach diagnostyki nieinwazyjnej utworzono Pracownię Badań Czynnościowych Układu Krążenia i Zaburzeń Rytmu Serca. Oddział dysponuje nowoczesnym specjalistycznym sprzętem medycznym takim jak echokardiograf do wizualizacji serca aparatura do badań Holtera (24-godzinne monitorowanie EKG), bieżnia do prób wysiłkowych, zestaw do stymulacji serca z elektrodą endokawitarną. W strukturze Oddziału wydzielony jest 7-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej z pełnym wyposażeniem monitorującym. W Oddziale Kardiologii wykonywany jest szeroki zakres diagnostycznych badań laboratoryjnych specyficznych dla chorób układu krążenia np. badanie poziomu troponiny, CKMB.
Wymagania:
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: kardiologia
 • komunikatywna znajomość języka polskiego
Czas pracy i system:
 • do uzgodnienia.
Pracodawca oferuje:
 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w znalezieniu pracy dla współmałżonka
 • pomoc mentora.
Data dodania oferty: 10.03.21