Lekarz chorób wewnętrznych / internista

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Oddział Wewnętrzny (obecnie obserwacyjno - zakaźny)

Opis placówki medycznej:

Szpital Powiatowy w Zduńskiej Woli : 4 oddziały sieciowe- Odd. Wewnętrzny, Chirurgia, Położniczo-Ginekologiczny, Dziecięcy z pododd. Neonatologicznym

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 1-2
  • praca jako asystent: samodzielne świadczenie pracy we współpracy z Ordynatorem

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: internista (choroby wewnętrzne)
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

  • minimum etat, do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: okres próbny 3 miesiące, po okresie próbnym 3 lata
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia