Lekarz Internista (chorób wewnętrznych)

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

W oddziale zapewnia się szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie: chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób układu pokarmowego, chorób metabolicznych (cukrzyca), chorób tarczycy, zachowawczego leczenia niewydolności nerek, chorób wątroby.

Pomoc oferowana jest pacjentom w stanach zagrożenia życia, takich jak zawał lub udar oraz pacjentom chorym na choroby przewlekłe, którzy wymagają okresowego pobytu w szpitalu w celu modyfikacji leczenia lub z powodu nasilenia objawów choroby. W oddziale hospitalizowani są także pacjenci w terminalnym okresie chorób nieuleczalnych. Oddział ma do dyspozycji szerokie zaplecze laboratoryjne oraz diagnostyczne.

Oddział oferuje:

 • 24 godzinny dostęp do Laboratorium oraz Zakładu Diagnostyki obrazowej z możliwością wykonania RTG, USG, TK,
 • wykonanie próby wysiłkowej,
 • badanie EKG, badanie EKG metodą Holtera,
  echokardiografię,
 • USG jamy brzusznej, tarczycy, jamy opłucnej, tętnic szyjnych i kręgowych oraz naczyń kończyn dolnych,
 • diagnostyczne i lecznicze nakłucia jamy ciała,
 • kardiowersję elektryczną,
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia,
 • kolonoskopia, badania spirometryczne.

Oddział posiada salę intensywnego nadzoru medycznego wyposażoną w niezbędny sprzęt do zapewnienia odpowiedniej opieki hospitalizowanym pacjentom.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • specjalizacja: choroby wewnętrzne 
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

 • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
 • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
 • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka