Lekarz Internista (chorób wewnętrznych)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E. JELSKIEGO W KNYSZYNIE

Oddział chorób wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Do zakresu zadań Oddziału Wewnętrznego należy w szczególności udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnozowania, leczenia oraz pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami internistycznymi.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 1

Wymagania:

  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia:  do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia