Lekarz internista/ chorób wewnętrznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Oddział Wewnętrzny (Znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu Covid)

Opis placówki medycznej:

Oddział liczy 40 łóżek. Sala Intensywnego nadzoru wyposażona jest w 4 stanowiska z całodobowym monitoringiem oraz ze stałym dozorem pielęgniarskim. Posiada sprzęt do stałego nadzoru podstawowych czynności życiowych. Pełna dostępność do badań obrazujących (rtg, usg, CT, echo serca, gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia). Dostępność do testów wysiłkowych, spirometrii.

Opis stanowiska:

  • Ilość wolnych etatów: 5

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia