Lekarz internista / chorób wewnętrznych

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.

Oddział Chorób Wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 49 łóżkami, usytuowany jest na dwóch kondygnacjach ( I i II piętro).
W ramach oddziału funkcjonuje pięciołóżkowa sala intensywnej opieki medycznej umożliwiająca postępowanie reanimacyjne, wyposażona w aparaturę monitorującą, respiratory oraz defibrylatory. Oddział prowadzi działalność ogólnointernistyczną, posiada własną pracownię echokardiografii, EKG i prób wysiłkowych, endoskopii;

Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym, które są realizowane w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.
Oddział uczestniczy w procesie szkolenia lekarzy – dysponuje 10 miejscami akredytacyjnymi do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 2

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: choroby wewnętrzne/ internista
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: 5 lat
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia