Lekarz internista

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Oddział Chorób Wewnętrznych

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się w wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem  Covid-19.

Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną gwarantującą szybkie i prawidłowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze pacjenta. Szczególne znaczenie ma fakt posiadania tak wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego jak: tomograf komputerowy, cyfrowy mammograf, videokolonoskopy, videogastrofiberoskopy, aparaty USG, laparoskop, nowoczesna aparatura RTG, laboratoryjny sprzęt medyczny, dializatory pozaotrzewnowe oraz najnowocześniejszy sprzęt monitorujący parametry życiowe pacjenta.

Opis stanowiska:

  • Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych z ukierunkowaniem na choroby układu pokarmowego. We współpracy z lekarzami Oddziału Chirurgii Ogólnej leczeni są chorzy wymagający wysokospecjalistycznych zabiegów endoskopowych takich jak: ECPW, papilotomia, protezowanie dróg żółciowych. W Oddziale zatrudnieni są lekarze z zakresu gastroenterologii, endokrynologii oraz reumatologii. Wszyscy często uczestniczą w sympozjach i kongresach ogólnopolskich. W Oddziale 2 razy w tygodniu prowadzone są szkolenia wewnętrzne
  • ilość wolnych etatów: 2 

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: choroby wewnętrzne
  • znajomość języka na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto):  7000 zł. +stażowe 20  procent.
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia