Lekarz internista

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, zaburzeniami przemiany materii, chorobami endokrynologicznymi, przewodu pokarmowego i innymi.

W Oddziale funkcjonuje Sala Intensywnego Nadzoru (4 łóżka), gdzie odbywa się intensywny nadzór kardiologiczny nad pacjentami w stanach zagrożenia życia.

Oddział zapewnia szeroką diagnostykę i całodobowe leczenie z zakresu chorób wewnętrznych.
Prowadzi szeroką diagnostykę, dzięki dostępowi do:
całodobowej możliwości wykonywania badań laboratoryjnych, pracowni radiodiagnostyki z możliwością wykonania badań tomografii komputerowej oraz badań ultrasonograficznych, pracowni endoskopii, pracowni badań czynnościowych serca:- 24 godzinna rejestracja czynności serca metodą Holtera,
– 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego,
– echokardiografia (UKG),
– testy wysiłkowe elektrokardiograficzne.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy i staży specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych.
W razie potrzeby dalszego leczenia specjalistycznego w trybie pilnym pacjent zostaje przekazany do oddziałów specjalistycznych szpitali wojewódzkich lub klinicznych.
Oddział cały czas dąży do poszerzenia możliwości diagnostycznych i leczniczych oraz stara się spełniać najnowsze światowe standardy w leczeniu schorzeń internistycznych.

Opis stanowiska:

  • ilość wolnych etatów: 3

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
  • specjalizacja: internista, posiadający umiejętność interpretacji badań RTG, USG oraz endoskopowych,  mile widziana umiejętność wykonywania badań USG jamy brzusznej
  • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
  • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza

Czas pracy i system:

  • do uzgodnienia

Pracodawca oferuje:

  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wynagrodzenie (brutto): do uzgodnienia
  • rodzaj zatrudnienia: do uzgodnienia
  • możliwość zakwaterowania do pierwszej wypłaty, możliwość zatrudnienia w okresie oczekiwania na decyzję MZ